Publicerad 2019-03-28

TRE TRENDER I KOMMUNALT GIS

Aktivt medborgarskap - Staden som digital tvilling - GIS i verksamhetsnytta

Dessa tre områden bör inte ses som separata företeelser, utan som tätt sammankopplade, om man ska lyckas med att förverkliga dem. Geodata är den gemensamma nämnaren som fungerar som motor för den smarta staden, digitalisering av stadens verksamheter och ökad medborgarservice. 

I den här artikeln berättar vi om hur dessa tre trender öppnar dörren för helt nya möjligheter och förväntningar på dig som arbetar med kommunal samordning och strategier kring GIS.


Aktivt medborgarskap

Idag förväntar sig medborgare att ha tillgång till kommunal information på helt andra sätt än tidigare. Vi tar för givet att ”hitta närmaste” fungerar lika bra för att hitta lunchrestaurangen som serverar sushi som för att hitta lediga parkerings- eller förskoleplatser eller var närmaste badplatsen med grillplats finns. Vi vill hålla oss uppdaterade på vad som händer i kommunen och vi vill kunna påverka. När busskuren är trasig så tar vi en bild och skickar in felanmälan. Samtidigt förväntar vi oss ett pling i mobilen när problemet är fixat. Och från kommunens sida vill man öka både transparensen i sin verksamhet och möjligheten till medborgarinflytande. Ytterst handlar det ju om att utveckla demokratin. För att kunna påverka behöver man förstå och då är visualisering viktigt. Det för oss in på nästa område - staden som digital tvilling.

tjej med vr-glasögon

Staden som digital tvilling

Den digitala tvillingen syftar till att skapa en realistisk och identisk kopia av staden. Därigenom skapas nya möjligheter för avancerade simuleringar inom exempelvis trafik och stadsplanering. Byggstenarna i den digitala tvillingen är:

  • 3-modellen - som ger en exakt bild av stadens byggnader, gaturum och övrig infrastruktur.
  • Ny teknik - AR, VR med mera hjälper till att visualisera staden så att vi bättre kan förstå en värld som ännu inte finns.
  • Realtidsdata – IoT möjliggör enorma mängder realtidsdata kring vad som händer i staden, t.ex. trafikströmmar, vattennivåer och väder- och klimatdata.
  • Artificiell intelligens och analysverktyg – hjälper oss att hitta mönster, simulera och därmed också kunna förutsäga vad som händer.

Men en digital tvilling, eller smart stad, blir inte smart genom tekniska lösningar. Det är syftet med tekniken bakom som är det viktiga. Det vill säga att skapa nytta för människor. Hur kan då GIS användas för att skapa verksamhetsnytta?


GIS i verksamhetsnytta

Nära samarbeten mellan GIS-avdelningen och kommunala verksamheter skapar kunskap om hur GIS som verktyg kan användas för att skapa nytta. Förvaltningar kan nå ut med sin verksamhetsinformation till medborgarna på helt nya sätt än tidigare, vilket resulterar i ökad medborgarservice. Dessutom främjas ofta kreativiteten ute i verksamheten när en så kallad informationsprodukt är på plats och man inser vilket kraftfullt verktyg GIS är. Ja, då är det lättare att komma på ytterligare idéer kring bra tillämpningsområden. Vi ser dessutom en ny trend där allt fler verksamheter vill kunna producera självservice-tjänster på egen hand. Sådana initiativ underlättas i kommuner där GIS-enhet och verksamhet har ett samordnat arbetssätt och man kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.

Och i förlängningen är det gynnsamt för alla parter. GIS-enheten kan skifta fokus från systemförvaltning till verksamhetsutveckling. Och förvaltningar kan med hjälp av öppen och tillgänglig information skapa stora mervärden för medborgarna. Stadens invånare kan själva se var det finns lediga tomter, vilka bestämmelserna i detaljplanen är, var skolor, busshållplatser, cykelvägar och så vidare finns. Den geografiska informationen hjälper både kommunen och medborgaren att vidareutveckla vår stad. Då fungerar geodata som motor för både aktivt medborgarskap, verksamhetsutveckling och skapandet av staden som digital tvilling.


Vill du veta mer?

Med GEOSECMA for ArcGIS får ni en framtidssäker lösning som samlar all geografisk information på en plats i organisationen. Det innebär en konsolidering av både övergripande system och verksamhetssystem. Information blir enkel att hitta - oavsett om det handlar om egna data, öppna data eller myndighetsdata. Dessutom blir den geografiska informationen tillgänglig, läsbar och nåbar för alla, eftersom den inte lagras i stuprör och olika format. Resultatet blir aktuell information, digitalt flöde och att kommunens medarbetare själva kan ta fram kartor och verktyg som behövs. GEOSECMA for ArcGIS gör att du som kommunens GIS-samordnare kan frigöra tid från systemförvaltning och istället ägna dig åt verksamhetsutveckling.

LÄS MER

internet of things

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.