Publicerad 2024-01-09

Jönköpings kommun bland de första att migrera till GEOSECMA 11.1


Ny generation av GEOSECMA

Jönköpings kommun är en av de första kommunerna i Sverige som gjort grundimplementationen av nya GEOSECMA for ArcGIS 11.1. Vi kontaktade Ulrika Wahlström, Kartchef på kommunen för att ta del av hennes intryck kring införandet och hur hon ser på arbetet framåt och fördelarna med att få tillgång till en helt ny generation av GEOSECMA och därmed också den vassaste teknologin i underliggande ArcGIS-plattform.

På bilden: Ulrika Wahlström

Ulrika, Kartchef, Jönköping

Ni var tidigt ute med att anmäla intresse för migrering. Vad gjorde detta till en bra tidpunkt för er?

- Vi inser att vi har en hel del arbete framför oss både med plattform och moduler. Genom att komma igång med plattformsdelen så snabbt som möjligt får vi lite spridning på arbetsinsatsen för de av våra kollegor som arbetar med systemförvaltning. Det ligger mycket jobb bara i att anpassa de delarna som hamnar på plattformen, GEOECMA webb, applikationer som behöver göras om och så vidare. Så vi bestämde oss för att vi ville ha den delen påbörjad redan i år (2023).

Hur upplever du att kommunikationen inför och under införandet har varit från S-GROUP Solutions sida?

- Jag tycker att kommunikationen överlag har varit bra. Det känns som att ni har förståelse för att införandet som nu ska ske hos alla kommuner kräver mycket jobb och måste organiseras och styras upp projektmässigt. Så på det sättet har det varit ett skolboksexempel i projektledning.

Vi hade önskat en tydligare presentation av den tekniska installationen, hur det är tänkt att bli, hur den nya miljön kommer att se ut och så vidare. Vi fick boka in extra möten för att få svar på de frågor som uppstod från vår sida. Men nu vet vi hur det hänger ihop och vi har fått allt på plats.

Vad är nästa steg?

- Nu har vi en resa framför oss att göra något bra av det här verktyget. På sikt ser vi vinster både användarmässigt, att man kan få en tydligare och mer enhetlig miljö för användarna där vi kan anpassa verktygen utifrån deras och förvaltningarnas behov, och sen inte minst administrativt där vi hoppas på att få en enklare miljö att administrera. Vi gör just nu ett jättejobb där vi ser över alla databaser, tjänster och servrar vi haft för att i slutänden kunna få till en renare och enklare driftsmiljö.

Vad ser du för fördelar med migreringen när allt är på plats?

- Jag tror att vi kommer att ha ännu bättre möjligheter att kunna dra nytta av plattformens alla möjligheter om man på ett bra sätt kan paketera, leverera och göra applikationer utifrån användarnas behov. Vi har en bra spridning och användning av plattformen redan idag men det här är ett väldigt kraftfullt verktyg som vi kan få ut ännu mer utav.


Vill du veta mer om migrering till GEOSECMA for ArcGIS 11.1?

Besök vår informationssajt!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.