Publicerad 2022-11-22

Region Gotland delar sina erfarenheter av att arbeta i ArcGIS Urban


Är du nyfiken på ArcGIS Urban? Eller har din organisation nyligen börjat arbeta med verktyget och vill inspireras av hur kommuner använder det i sin verksamhet? I den här intervjun möter du Tomas Looström, kartingenjör & 3D-visualiserare, och hans kollega Christella Winzell, Fysisk planerare, på Region Gotland. De har arbetat i ArcGIS Urban sedan årsskiftet 2021/2022 och publicerade sitt första publika projekt i somras. Ta del av deras erfarenhet och tre bästa tips för att komma igång i verktyget.

...................................................................................

Se Region Gotlands 3D-modell

Läs mer om ArcGIS Urban 

Tomas Looström och Christella Winzell på Region Gotland


Tidigt ute med digitalisering av samhällsbyggnad

På Region Gotland har man under en längre tid arbetat med såväl digitala detaljplaner som 3D-modeller och har bland annat medverkat i ett så kallat DiSa-projekt (Digital Samhällsbyggnad) för att bli mer digitala. Thomas var delprojektledare för ett 3D-visualiseringsprojekt och insåg tidigt nyttan med att exempelvis kunna presentera nybyggnationer i 3D-format för att skapa bättre förståelse för hur en nybyggnation skulle smälta in bland de befintliga byggnaderna.

3D-miljö Visby Asken 3

Region Gotland har hittat rätt verktyg i ArcGIS Urban

Tomas berättar att man länge letat efter rätt verktyg och även försökt utveckla egna med hjälp av studenter. Men inget av alternativen lyckades uppnå de behov man hade. När de till sist introducerades till ArcGIS Urban kände de att de hittat rätt.

- Vi saknade verktyg för att planhandläggarna och planarkitekterna själva skulle kunna skapa modellerna. Tidigare var det mig man vände sig till när man behövde en 3D-modell gjord. Skulle man ha en visning, exempelvis för politiken, fick jag sitta med på plats för att navigera och tända och släcka lager. Det är ju ett ganska ineffektivt sätt att arbeta, berättar Tomas

Han får medhåll av sin kollega, Christella, som inflikar att det dessutom blir väldigt sårbart utifall Tomas skulle bli sjuk eller få annat förhinder.


Ni har arbetat i ArcGIS Urban sedan årsskiftet, hur långt har ni kommit?

- Vi jobbar en hel del internt i ArcGIS Urban och publicerade vårt första projekt utåt nu i somras. Nere vid hamnen i Visby ligger ett Scandic-hotell där man vill bygga till på höjden. Vi testade flera olika höjder och siktlinjer internt innan vi landade i det förslag som vi sedan publicerade på webben för granskning. Där kunde vem som helst som var intresserad gå in i 3D-kartan och se hur volymen skulle ändras och även kika på siktlinjer eller göra en skugganalys. I detta fall var det främst de som bor bakom hotellet som påverkas av de nya planerna, berättar Christella.

Hon berättar också att de kommer att lägga ut ett projekt gällande Tofta Strand som ska ut på granskning nu i höst.

- Det kommer att bli en ganska stor skillnad på området så där vill vi kunna visa det på ett tydligt sätt, så att de som är intresserade kan gå in och titta. Det finns ett stort intresse för vad som händer på vår ö, det är roligt!


Vad fick ni för respons på 3D-modellen av hotellet?

Detta var vårt första försök till att publicera ett projekt utåt och vi har tyvärr inte fått jättemycket visningar på det. Nästa gång gör vi kanske projektet mer synligt genom att exempelvis publicera det som en nyhet på startsidan. Men i andra sammanhang, exempelvis i möten med beslutsfattare, har det absolut varit en fördel att kunna visa volymerna och de olika siktlinjerna, berättar Christella.

Scandic Visby

3D ersätter lyftkranar och kulisser

Under vårt samtal berättar Tomas och Christella att det är viktigt hur staden ser ut från havet i och med att man anländer med båt. Förr kunde man, i vissa projekt, ställa upp lyftkranar eller rent av bygga och resa upp verklighetstrogna kulisser där man ville bygga och sedan åka ut med båt för att se hur stadens siluett påverkades från havet och huruvida byggnaden/kulissen syntes över muren. Idag kan man se siluetten från samma perspektiv direkt i 3D-kartan.

Siktvy område Asken

Hur upplever ni inlärningsprocessen i ArcGIS Urban?

- Vi har haft utbildning internt där alla har lärt sig verktyget och kunnat gå in och testa. Det går ganska snabbt att komma in i det och börja rita, men det är en utmaning om man inte avsätter tid och får till rutin berättar Christellla.

Hon får medhåll från Tomas som upplever att man tappar lite om man inte sitter med verktyget hela tiden, vilket gör att det tar tid innan man får upp tråden igen. Han menar att det därför är viktigt att dokumentera det arbete man gör för att slippa gå tillbaka och lära sig vissa moment på nytt.

- Jag hade gärna sett att det fanns lite mer handledning, exempelvis i form av små korta filmer eller texter som man kan ta del av på egen hand när behov uppstår.


Ser ni fler användningsområden i ArcGIS Urban?

- Man kan säga att vi jobbar på bred front. Vi ser flera olika intressanta användningsområden i kartan, svarar Christella.

Tomas instämmer och lyfter som exempel att det nyligen har gjorts en inventering av regionens alla träd. Man har dokumenterat höjd, bredd, art och syreupptagning och den informationen har sedan kunnat lyftas in i ArcGIS Urban.

- Det är information som vi kan visualisera och använda i ArcGIS Urban, berättar han och visar hur träden i kartan fått olika gröna nyanser utifrån hur mycket syre de producerar


Visby – en stad med mycket kulturmiljöer

På Region Gotland har man till en början koncentrerat arbetet i ArcGIS Urban till Visby med omnejd. I och med att staden är upptagen på Unescos världsarvslista ska världsarvstatusen beaktas i all planering. Under vårt samtal visar Tomas hur de med hjälp av en indikator i ArcGIS Urban har färgsatt alla byggnader som är kulturmärkta och lagt in polygonytor för olika typer av kulturarv. På så sätt får man en bra översikt över var dessa områden och byggnader finns samt hur stor yta de tar upp.

Kulturmiljöer utmärkta i 3d-karta

Vad är ert nästa steg med ArcGIS Urban?

- Jag skulle vilja lägga ut fler projekt i stan där själva planarbetet är färdigt och man går på bygglovet. Gärna lite större projekt som rör många invånare, exempelvis skola, simhall eller ett nytt kvarter, och då med arkitektritningar så att invånarna kan gå in och se exakt hur det kommer att se ut. Så att de har en tydlig modell att tänka och tycka till om, svarar Christella.

Hon lägger även till att hon skulle vilja få ut information om att de har ArcGIS Urban, och de möjligheter som verktyget ger, ut till invånarna så att regionen kan få mer synlighet och respons på sina projekt.


Era 3 bästa tips för att komma igång i ArcGIS Urban

1. Syfte

Det är viktigt att man har en klar vision över vad man vill göra med verktyget. Så att det inte enbart handlar om en vilja att skapa 3D-modeller.

2. Grunddata

Det gäller att man har koll på och förstår sin grunddata. Det är viktigt att den befintliga byggnationen är rätt, så att man har rätt uppbyggnad och höjder, annars stämmer det inte när man ska jämföra med nya konstruktioner.

3. Kontinuitet 

Det tar ett tag att komma in i ett nytt system och nya arbetssätt så det är viktigt att man har tid att arbeta kontinuerligt i systemet. Vi var en grupp på tre personer med olika ingångar (GIS-enhet och Plan-enhet) som stöttade varandra.


Vill du veta mer om ArcGIS Urban?

Är du intresserad av ytterligare information om ArcGIS Urban och hur verktyget kan fungera som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D för just din kommun? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.