Publicerad 2021-09-16

Lantmäteriet tar bort GSD-Fastighetskartan den 1 oktober - vi hjälper er med nya dataprodukterna!

Den 1 oktober tar Lantmäteriet bort GSD-Fastighetskartan, en karta som innehållit såväl fastighetsindelning med fastighetsgränser som topografi med bland annat byggnader, markslag och vägar. GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter från den 1 oktober. Från samma datum inför Lantmäteriet även ett nytt filformat för leveranser av dessa nya produkter.

Denna information riktar sig främst till er som är GEOSECMA Systemansvarig och/eller GIS-samordnare. Nedan finns en beskrivning av vad Lantmäteriets förändring innebär samt information om vårt projektstöd som innebär att ni kan beställa hjälp från oss för att säkerställa import av Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA for ArcGIS samt kombinera dessa dataprodukter till en karttjänst, som kan nyttjas för fastighetsrelaterade analyser.

litet fågelhus

Så fungerar Lantmäteriets fastighetsdata från den 1 oktober

Den 27 - 28 september gör Lantmäteriet den sista uppdateringen av Fastighetskartan, vilket innebär att dessa datum även är sista tillfället som kommuner kan genomföra automatisk inläsning av GSD-Fastighetskartan. Från den 1 oktober hänvisar Lantmäteriet till ”Geotorget Beställning” för att hämta aktuella fastighetsdata via de nya dataprodukterna. Där finns två alternativ för hämtning av data: 

  1. Manuell hämtning
  2. Hämtning via API

Mer information om ovanstående finns på Lantmäteriets hemsida.

pixabay/student-849825_640 (1)

Vi hjälper din organisation att importera Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA samt kombinera till karttjänst

S-GROUP Solutions erbjuder ett projektstöd som innehåller:

  • skript för att importera filer, som ni hämtat manuellt från Lantmäteriets Geotorget Beställning, till er geodatabas
  • skriftliga instruktoner för hur skript installeras i GEOSECMA for ArcGIS samt instruktioner för hur nedladdade dataprodukter kombineras till en karttjänst i GEOSECMA for ArcGIS
  • kompletterande webbinar där vi erbjuder vägledning kring ovanstående och med möjlighet att ställa frågor kring hur skripten används

För mer information om innehåll och kostnad för detta projektstöd, samt beställning - klicka här!.

Stöd för schemalagd import kommer i ett senare skede

Vi arbetar parallellt med att ta fram en lösning för schemalagd hämtning av de nya dataprodukterna via API från Lantmäteriets Geotorget Beställning. Vi vet att många av våra kunder har haft en automatiserad uppdatering av GSD-Fastighetskartan och önskar få motsvarande anpassning till Lantmäteriets nya leveransformat.

I nuläget kan vi inte göra någon tidsuppskattning av när vi kan leverera stöd för automatisk inläsning. Anledningen är att vi är beroende av ytterligare information från Lantmäteriet för att kunna påbörja utveckling av en sådan lösning. Vi återkommer därför när vi har ytterligare information.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.