Publicerad 2024-02-19

9 mars - driftstopp Lantmäteriets direktåtkomstprodukter


Lantmäteriet aviserar driftstopp i flera direktåtkomsttjänstprodukter lördag 9 mars från kl. 8.00. Uppskattad tid för uppdatering är ca 2-4 timmar.

De produkter som direkt påverkas är:

  • Fastighet och samfällighet Direkt
  • Gemensamhetsanläggning Direkt
  • Gränspunkt Direkt
  • Markreglerande bestämmelse Direkt
  • Referens Uppslag Organisation
  • Registerbeteckning Direkt
  • Rättighet Direkt
  • Taxering Direkt

Frågor?

Kontakta Lantmäteriet för ev. frågor eller behov av ytterligare information.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.