Publicerad 2019-06-05

Digitalisering av kommunal verksamhet - 4 förutsättningar för att gå från vision till verklighet

Fyra förutsättningar- från vision till praktisk handling

”Digitalisering är nödvändigt för att lyckas med verksamhetsutveckling i kommunen” – så svarade samtliga kommundirektörer som tillfrågades i en enkätundersökning. Med utmaningar som urbanisering, klimatförändringar, åldrande befolkning, generationsskifte och andra samhällsutmaningar så är digitalisering ett kritiskt verktyg för utveckling av kommunala verksamheter och smartare välfärd.

För digitalisering handlar inte om tekniska lösningar. Det handlar om syftet man vill uppnå - att utveckla sin verksamhet och lösa problem på nya sätt. Här presenterar vi fyra förutsättningar för att gå från vision till praktisk handling.


1. Framtidsvision och strategisk ledningsfråga

Digitalisering kräver ägarskap, engagemang och uppföljning från den högsta kommunledningen för att lyckas. Kommunen behöver formulera en framtidsbild som tydligt motiverar varför ny teknik kan användas för att göra livet enklare och bättre för både medarbetare och medborgare. En målbild där människor, processer och teknik samverkar.

2. Verksamhetsutveckling

Kommunens övergripande digitaliseringsplan måste sedan omsättas ute i verksamheterna för att ge stöd, riktning och inspiration. Om digitalisering ska ge rätt effekter behöver den integreras i verksamheternas förändringsarbete och spegla verksamheternas specifika behov.


3. Goda exempel och samverkan

Börja med det lilla. Hellre fokus på proaktivitet och lära av sina misstag än att sitta och vänta. Genom att hitta goda exempel, och jobba stegvis, så kan olika verksamheter också dra lärdomar av varandra.

4. Framtidssäker teknisk lösning

Precis som vision innebär långsiktighet så bör samma tankesätt gälla i valet av teknisk lösning. Långsiktighet handlar inte om att skapa en massa egna nya system utan om att säkerställa framtidssäkra och långsiktiga lösningar. Utmaningen är att få allt att fungera som en helhet.


Värdet av en kommungeografisk samarbetsplattform

Med ökade krav på snabb och tillgänglig digital information behövs digitala informationsprocesser och effektivt användande av IT inom alla verksamhetsområden. Men hur gör man för att få det att fungera i verkligheten? Hur säkerställer man en framtidssäker lösning där alla delar fungerar tillsammans? Där kommer det vi kallar en kommungeografisk samarbetsplattform in i bilden.

Läs mer

kt1

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.