Publicerad 2022-06-23

Snabbguide till Datadriven digital tvilling

Vad är en datadriven digital tvilling?

Det är en tredimensionell kopia av staden – inte bara visuellt utan även innehållsmässigt. Den datadrivna digitala tvillingen uppdateras och utvecklas i samma takt som den fysiska staden, vilket möjliggör att:

  • förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag
  • styra funktioner i staden utifrån det som händer i realtid
  • förutse och planera simulerade framtida funktioner och händelser
  • skapa förutsättningar att följa nya målsättningar såsom Agenda 2030

Hållbar samhällsplanering

Vi lever i en alltmer komplex omvärld med miljömässiga och sociala utmaningar. Hänsyn behöver tas till nya målsättningar såsom Agenda 2030. Samhällsplanering underlättas då om vi kan experimentera i en digital värld! 

Vi kan se hur omgivningen påverkas genom att simulera förändringar. Oavsett om det rör byggnation, skyfallsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering, integration eller tillgänglighet. Och med en datadriven gemensam lägesbild blir det möjligt att fatta bättre beslut snabbare och agera på dem på bästa sätt. Det ger i sin tur förutsättningar för nya smarta och hållbara lösningar för samhället.


Överlägsen helhetsbild 

Idag är det både kostsamt och tidskrävande att ta fram en helhetsbild av staden. Med en digital realtidstvilling har kommunen ständigt uppdaterade och tillgängliga data i ett geografiskt gränssnitt som ger en förträfflig helhetsbild. 

Det blir enklare att förstå hur förändringar i stadens delområden påverkar helheten. Dessutom blir följden kostnadsbesparingar i samhällsplaneringsprocessen.

Aktivt medborgarskap främjar demokrati

För att möjliggöra ett aktivt medborgarskap behöver vi göra oss förstådda hos allmänheten. För att kunna påverka behöver man förstå och då är visualisering viktigt. 

Den virtuella verkligheten underlättar för människor att vara delaktiga i den demokratiska processen. Digitala tvillingen möjliggör, tack vare sina verktyg, en utökad dialog kring stadens utveckling.


5 steg för att lyckas med digital realtidstvilling

  • 1 – Bygg upp den digitala tvillingen med hjälp av en GIS-plattform för att skapa ett skelett för den digitala realtidstvillingen.
  • 2 – Addera grunddata från kommun och myndigheter, t.ex. byggnader, gator, detaljplaner, lyktstolpar, träd, VA-ledningar och annan relevant information som finns ovan och under mark.
  • 3 – Skapa en 3D-modell för en exakt bild av stadens byggnader, gaturum och övrig infrastruktur.
  • 4 – Lägg till relevant realtidsdata, t.ex. energiförbrukning, vattenförbrukning, buller, skuggstudier, trafikflöden, vattennivåer, väder- och klimatdata.
  • 5 – Dra nytta av ny teknik. AI används för att hitta mönster, simulera och därmed kunna förutsäga vad som händer. AR och VR hjälper till att visualisera staden.


Karlskronas digitala tvilling – verktyg för hållbarhet

Karlskrona kommun och deras Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning har som mål att skapa en datadriven digital tvilling år 2030. 

Deras vision är att använda den digitala tvillingen som en tredimensionell CIM (City Information Model) och datadriven testplattform för stadsplanering med hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De har redan kommit en bra bit på väg - kika på länken nedan!

Se och läs mer

Karlskrona kommun digital tvilling ArcGIS StoryMaps


Se film: Karlskronas arbete med digital tvilling

Här presenterar vi hur Karlskrona kommun använder sin datadrivna digitala tvilling som testplattform för stadsplanering för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet:

Se filmenClaes Francke


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en datadriven digital tvilling? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.