Publicerad 2023-11-02

Hittar Blåljusaktörer rätt i din kommun?

4 nyckelområden för att lyckas

Enligt Lantmäteriets och Trafikverkets Blåljuskollen är det endast ett 40-tal av Sveriges 290 kommuner som kan leverera geodata till ambulans, polis och räddningstjänst med sådan kvalitet att de blivit godkända för Blåljuskollens checklista.

Vad kan din kommun göra för att underlätta för blåljusaktörer att hitta rätt väg fram till olycksplatser och därmed öka möjligheten att rädda liv, egendom och miljö? Här presenterar vi fyra nyckelområden för att lyckas!

Foto1 av Jonas Nordén, S-GROUP Solutions

Ambulans

Blåljuskollen - varför då?

Kommunen är i ständig förändring. Nya bostäder, vägar, grönområden, skolor och företag byggs. Gator stängs tillfälligt av och trafikföreskrifter ändras. Följden blir att kartinformationen måste uppdateras för att ambulans, räddningstjänst och polis snabbt ska nå fram.

Lantmäteriet och Trafikverket har därför tagit fram Blåljuskollen. Det är en checklista för geodata som är viktig för blåljusaktörer. Checklistan ska användas för att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att man skapar och uppdaterar den information som krävs för att blåljusaktörer ska hitta rätt. 


4 nyckelområden för att bli en Blåljuskommun

1. Koll på adresser och byggnader

Genom uppdaterad information om adresser och byggnader kan din kommun vara säker på att alla byggnader och platser har en aktuell adress. Enklaste sättet är att använda er av Lantmäteriets lösning för tjänstebaserad uppdatering av BAL (byggnader, adresser, lägenheter). Det innebär att ni får senast gällande information eftersom data uppdateras i realtid.

2. Uppdaterat vägnät

Karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon. Vid en nödsituation är det förstås viktigt att även uppgifter om gator och vägar är tillförlitligt. Så att verklighet och karta överensstämmer. Med tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) säkerställer ni aktuella vägdata för både bil- och cykelvägar och tillhörande företeelser. Därmed har ni en uppdaterad och korrekt lokal vägdatabas med tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, bärighet, gatunamn och tillåten hastighet).

3. Höjddata

En uppdaterad bakgrundskarta med tillgång till höjddata är också grundläggande geodata i detta sammanhang. Höjddata är en kritisk faktor för framförallt räddningstjänsten. Det kan handla om att få fram vart eventuellt förorenat släckvatten tar vägen så att det inte rinner ut i dricksvattendragen. Ett annat exempel är vid skogsbränder när de måste veta hur de ska dra slangarna.

4. Lokala trafikföreskrifter

Checklistan för Blåljuskollen lyfter också fram att kommunen måste ha en dokumenterad hantering kring lokala trafikföreskrifter. Kommuner behöver ständigt ändra eller skapa nya lokala trafikföreskrifter. Och det betyder i sin tur att även stadens trafikskyltar fortlöpande måste ändras för att spegla gällande regler. För att det ska fungera i praktiken krävs stöd för smidig registrering och ajourhållning.


Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna dig och din kommun att säkerställa kvaliteten på era geodata och tillhörande uppdateringsprocesser. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Kontakt_mer information_produkt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.