Publicerad 2021-09-06

Lantmäteriet genomför förändringar i BAL

Ny kontraktrelease för BAL

Den 28 september träder Lantmäteriets nya kontraktrelease för BAL i kraft. Det innebär att myndigheten gör vissa förändringar i byggnads- och adressinformation i syfte att tillgodose ökade krav på informationssäkerhet.

Är du GEOSECMA Systemansvarig eller arbetar med kommunens byggnads- och adressinformation? Då är denna information, om Lantmäteriets uppdatering av BAL-information, viktig för dig att ta del av. Dessutom beskriver vi nedan några tips som kan vara bra att tänka på!

pixabay/maria-bobrova-_AP9eQCmhOI-unsplash

Byggnads- och adressinformation som påverkas

Förändringarna berör huvudsakligen:

  • Uppdatering av värdemängden ”Byggnadsändamål” som påverkar Samhällsfunktion och Industri.
  • Uppdatering av anläggningstyper för ”Adressatt anläggning”, vilket medför att ”Adressatt anläggningstyp” inte längre ingår i giltig värdemängd utan tas bort som tilläggsinformation till adressen.

Lantmäteriet har kommunicerat detaljerad information om förändringarna till samtliga kontaktpersoner i Sveriges kommuner som arbetar med BAL. I Lantmäteriets utskick finns även information om att BAL-tjänsten förmodligen kommer att vara nedstängd den 28 september på grund av uppdateringen.


GEOSECMA anpassas till myndighetsförändringen

Vi tillhandahåller stöd för denna myndighetsanpassning som en del av ett rättningspaket för GEOSECMA for ArcGIS (så kallad QIP), som är tillgängligt för installation i andra halvan av september. Det innebär att modulen GEOSECMA Karta, som hanterar tjänstebaserat datautbyte kring BAL med Lantmäteriet, då är anpassad helt i enlighet med Lantmäteriets nya kontraktrelease. 

Beställning av QIP/rättningspaket

På denna sida finns information om ovanstående QIP samt möjlighet att beställa rättningspaketet där vår myndighetsanpassning av GEOSECMA Karta ingår.

pixabay/malmo-3974131_640

Konfliktmeddelanden kan öka

Även om din organisation inte hämtar hem rättningspaketet med myndighetsanpassningen så kan ni fortsätta att använda tjänstebaserat datautbyte mellan GEOSECMA och Lantmäteriet även efter den 28 september. 

Konsekvensen kan bli att antalet ”konfliktmeddelanden” ökar om ni reviderar objekt som berörs av Lantmäteriets förändringar. Ni kan exempelvis få ”konfliktmeddelanden” som säger ”värdet ogiltigt”, vilket i så fall kräver manuell justering som görs i den så kallade ”Konflikthanteraren”.

Tips – bra att tänka på

  • Vi rekommenderar att din organisation gör en databaskopia av er BAL-information före den 28 september. På så sätt säkerställer din kommun ett arkiv med fortsatt tillgång till ursprungliga värden kring de objekt som berörs av Lantmäteriets förändring.
  • Vi vill även påminna om geobearbetningsverktyget ”BAL synkronisering” som är särskilt bra att använda när Lantmäteriet gör en stor uppdatering i sin databas. Verktyget medför nämligen att synkroniseringsprocessen mellan GEOSECMA och Lantmäteriet går snabbare!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.