Publicerad 2022-08-24

ArcGIS Urbans unika möjligheter för översiktsplanering och FÖP

ArcGIS Urban – för alla nivåer av fysisk planering

ArcGIS Urban är det webbaserade planeringsverktyget där kommunens samtliga stadsbyggnadsprojekt kan existera genom hela sin livslängd. Från översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, planprogram och detaljplan till den slutligen färdigställda, bebyggda miljön. 

I ArcGIS Urban kan ni presentera relevant geografisk data tillsammans med era projekt och även visa de olika analyser som har legat till grund för beslut. På så vis skapas en 3D-plattform för medborgarengagemang ur ett helhetsperspektiv, där kommunens utveckling kan följas i alla planeringsnivåer.

Se våra korta filmer där vi visar hur ni kan använda ArcGIS Urbans unika möjligheter i ert arbete med översiktsplanering och FÖP!

Planeringsnivåer ArcGIS Urban


Visualisera och analysera översiktsplanens strategier

Översiktsplanen har en central roll kommunens arbete för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom fysisk planering. Planen ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden och utgör grunden för djupare planeringsnivåer.

Med hjälp av ArcGIS Urban kan ni publicera er digitala översiktsplan till en datadriven digital tvilling av er kommun och på ett visuellt, informativt och engagemangskapande sätt nå ut med planens ställningstaganden, indikatorer och förutsättningar. I vår korta flm visar vi hur ni enkelt och tydligt kan visualisera översiktsplanens strategier samt utföra olika analyser baserade på översiktsplanens data.Kraftfulla analysverktyg ger stöd i FÖP-arbetet

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan man upprätta en så kallad fördjupning av översiktsplan (FÖP). Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på framtida mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling i området.

Med ArcGIS Urban kan ni kombinera översiktsplanens markanvändning med annan geografisk data och med hjälp av webbverktygets analysverktyg få fram vilka områden som är intressanta och relevanta att utveckla vidare. I vår korta film visar vi hur ni kan utnyttja funktionen multikriterieanalys som stöd för ert arbete med den fördjupade översiktsplanen.Ta del av vårens webbinar – "Så kan ArcGIS Urban användas i alla nivåer av fysisk planering"

I våras arrangerade vi ett kostnadsfritt webbinar där vi visade ArcGIS Urbans möjligheter för alla nivåer av kommunal samhällsplanering – från översiktsplan till bebyggd miljö.

Nu har du möjlighet att ta del av webbinaret som helhet! Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret, så kommer du att få en länk till det inspelade webbinaret.

Urban stigande havsnivaer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.