Publicerad 2023-05-23

ArcGIS Urban – ett kraftfullt och lättarbetat verktyg


Workshop under AGC23

Ett nytt inslag under användarkonferensen AGC23 för GEOSECMA for ArcGIS, var att vi erbjöd ett begränsat antal platser till en workshop i ArcGIS Urban. Under ledning av våra verksamhetsspecialister inom samhällsbyggnad, Max Nilsson och Lovisa Ståhl, fick deltagarna se och prova på att arbeta i verktyget. På plats fanns även Brooks Patrick, Global Business Development Manager, Esri.

ArcGIS Urban workshop på AGC23

Hässleholms kommun – en av deltagarna

Deltagarna var både kommuner och organisationer som redan idag arbetar i ArcGIS Urban men också de som var nyfikna på att prova på och få veta mer. En av de sistnämnda var Johan Pihel, GIS-utvecklare från Hässleholms kommun. Vi ringde upp Johan för att ta del av hans intryck av workshopen och ArcGIS Urban.

Johan Pihel, GIS-ingenjör, Hässleholms kommun

Vad var det som lockade dig till att delta på workshopen?

- Vi är i ett läge där vår tidigare leverantör av visualiseringsmjukvara har lagt ned och vi håller nu på att utvärdera alternativ. Då vi förra året upphandlade en ny GIS-plattform, och valet föll på ArcGIS, känns det naturligt att även ta en titt på ArcGIS Urban. Det är en sak att titta på förinspelade videos och en helt annan att få prova att jobba i det själv, så jag passade på att anmäla mig när erbjudandet om workshop skickades ut.

Workshop i ArcGIS Urban

Vad är ditt generella intryck av ArcGIS Urban?

- Det är en jättekompetent programvara, väldigt kraftfull att använda.
Det känns lätt att sätta sig in i och jobba med ArcGIS Urban. Jag har tidigare arbetat i CityEngine och kände igen en del av tänket bakom. ArcGIS Urban är mindre, har färre parametrar att arbeta med som användare och blir därmed mer lättarbetat.

Det påminner lite om liknande program där man jobbar med volymer men i ArcGIS Urban har man även parameterstyrningen i tillägg.

Bilder från ArcGIS Urban

Vilket värde skulle ArcGIS Urban kunna tillföra er verksamhet?

- Framförallt ser jag ett värde i att kunna integrera 3D-användningen i praktiken i våra arbetsprocesser. Visualiseringsförmågan i ArcGIS Urban är såklart stark, men det är också en stor fördel att vi kan inkorporera styrda begränsningar från detaljplanerna. Exempelvis att vi direkt kan sätta oss och skissa upp i 3D utifrån en detaljplan och se vilka parametrar vi följer, vilka vi går emot och vad vi behöver ändra på.

Utöver detta finns det ytterligare fördelar, exempelvis de grundläggande analyserna med siktlinjeanalyser och sol/skuggstudier och sådana saker. Men den största styrkan som jag ser det är just den här regelstyrningen, att kunna använda de där parametrarna när man sitter och skissar och får de med sig hela vägen.


Hur ser du på att visualisera era detaljplaner utåt med hjälp av ArcGIS Urban?

Det är ett väldigt kompetent verktyg just för att kunna visualisera upp tvådimensionella detaljplaner. Dessa är bland det svåraste att kommunicera till medborgarna rent planmässigt. En översiktsplan är ju på en sådan övergripande skala att man inte behöver ner och titta på detaljerna på samma sätt, men i en detaljplan är det ju viktigt att kunna se hur gaturummet påverkas av exempelvis olika former, höjder och användningsområden på byggnader.


Hur var workshopen?

- Jag tycker att det var en bra crash course i ArcGIS Urban. Vi fick se och känna på hur det är att jobba med verktyget på riktigt. I och med att Brooks Patrick från Esri Inc var på plats passade jag dessutom på att utnyttja en del av tiden till att diskutera programvaran med honom och framförde lite av mina tankar och förslag på vidareutveckling.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.