SAMHÄLLSBYGGNAD I CENTRUM

Med vår GIS-baserade programvara för samhällsbyggnad, GEOSECMA for ArcGIS, får ni hållbara och framtidssäkra verksamhetslösningar. Det betyder att vi investerar i både teknik och relation – för att hålla över tid. Med det följer inbyggt stöd för regelverk, standarder och rådande tekniktrender. Med över 40 års erfarenhet av kommunal verksamhet och dess utmaningar erbjuder vi även er ArcGIS stora utbud av produkter och appar, tillsammans med vårt stöd i hur ni kan tillämpa dem för att främja kommunens arbetsflöden och digitala utveckling. Dessutom är vi återförsäljare av FME och CityWorks.