GEOSECMA LEDNING VA - DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kursen går igenom hur felanmälningar, driftstörningar och åtgärder hanteras i ett VA-ledningsnät. Vidare tar kursen upp tillgängliga verktyg som kan användas för att underlätta hanteringen, såsom sökfunktion och presentationsmöjligheter samt ett mobilt gränssnitt som ger stöd för att hantera drift och underhållsinformation ute i fält. Kursen går även igenom import och hantering av TV-inspektioner och profilmätningar.

Utbildning

Kontakt for utbildning

INNEHÅLL

  • Registrera och redigera felanmälningar
  • Registrera och redigera driftstörningar
  • Skapa och redigera åtgärder
  • Importera och redigera TV-inspektioner samt profilmätningar
  • Söka och skapa presentationer i webben och i ArcMap

MÅLGRUPP

Personer som arbetar med drift och underhåll på VA-ledningsnät.

FÖRKUNSKAPER

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS rekommenderas.

KOMMANDE KURSER

Skicka ett mejl och fråga om nästa kursdatum.

KURSUPPFÖLJNING MAXIMERAR DIN INVESTERING

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


PRIS

6000 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

Kurser GEOSECMA höst

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.