GEOSECMA LEDNING VA

Kursen ger en grundläggande utbildning i hur VA-objekt hanteras. Kursen går igenom hur en ledningsdatabas som bland annat innehåller ledningar, noder, serviser och anordningar byggs upp och underhålls i ArcMap och genom webben. Kursen går även igenom de kraftfulla statistik- och analysverktyg, till exempel Ventilsök, som tillhandahålls i modulen.

INNEHÅLL

  • Skapa VA-objekt i ArcMap
  • Redigera VA-objekt i ArcMap och i webbapplikationen
  • Ta fram statistik med hjälp av statistikverktygen
  • Genomföra analyser för att till exempel hitta bakfall
  • Göra ventilsökningar och skapa utskick till fastighetsägare längs med ledningen   
  • Skapa ledningsprofiler

MÅLGRUPP

Personal som ska bygga upp och/eller administrera en VA-databas i GEOSECMA.

FÖRKUNSKAPER

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

KOMMANDE KURSER       

           
  • 8-9 november, Stockholm
  • 12-13 december, Malmö
Utbildning

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.