GEOSECMA LVDB

Med anledning av senaste tidens utveckling av COVID-19 och dess ökade inverkan på vårt samhälle så har vi beslutat att ersätta alla kurstillfällen med distansutbildningar. Mer information finner du här...


Kursen går under en dag igenom arbetsprocesserna i LVDB-modulen. Du får även lära dig mer om hur datautbytet sker med externa aktörer så som Trafikverket (NVDB). Under denna heldag får du även praktiskt prova att redigera vägnät samt lägga till företeelser. Efter du har genomfört denna utbildningen så kommer din kommun, med din kunskap, att ha ett säkerställt lokalt vägnät med tillförlitliga uppgifter.

Utbildning

Kontakt for utbildning

INNEHÅLL

  • Skapa och redigera väglänkar och företeelser
  • Konfigurera inkrementell import från NVDB
  • Checka ut data från NVDB, redigera, och checka in ny data.
  • Konfigurering i GEOSECMA Manager

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till personal som ska uppdatera och leverera vägnät till Trafikverket.

FÖRKUNSKAPER

KOMMANDE KURSER

  • 15 januari 2021, distanskurs

KURSUPPFÖLJNING MAXIMERAR DIN INVESTERING

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


PRIS

6300 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch (ej vid distansutbildning). Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.