GEOSECMA BEFOLKNING OCH FASTIGHET

Under en dag går vi igenom funktionaliteten i modulerna Befolkning och Fastighet. Befolkningsmodulen tillhandahåller bland annat funktioner för att läsa information direkt från ert Kommuninvånarregister eller importera information från ett externt register, analysera och presentera befolkningsdata. Modulen Fastighet innehåller bla verktyg för att söka grannar och för att sök ägare och skapa en fastighetsägareförteckning.

INNEHÅLL

  • Importera befolkningsdata
  • Ta fram och presentera befolkningsstatistik
  • Söka obebodda/bebodda fastigheter
  • Skapa brevutskick
  • Sök grannar
  • Sök ägare (fastighetsägareförteckning)
  • Visa information via selektering

MÅLGRUPP

All personal som ska använda modulerna Befolkning och/eller Fastighet i GEOSECMAs webbkartor

FÖRKUNSKAPER

Fördel om man gått grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS.

Utbildning

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.