GEOSECMA ADMINISTRATION

Kursen (2 dagar) går igenom hela arbetsflödet från att definiera innehåll för en karttjänst till att skapa och administrera en färdig webbapplikation.

Arbetet börjar i ArcMap, där innehåll för en karttjänst definieras. Publicering av karttjänsten sker i Catalog-fönstret eller i ArcGIS Server. Karttjänsten används sedan för att skapa webbapplikationer, vilket görs i ArcGIS Server.

Webbapplikationen administreras i GEOSECMA Manager där rättigheter, moduler, sökfunktioner m m behandlas. I kursen ingår också administration av modulen Fastighet. Bland annat tas import av fastighetsinformation och de inställningar som måste göras innan import upp.

INNEHÅLL

  • Skapa innehåll för en karttjänst
  • Publicera karttjänster
  • Optimering av karttjänster
  • Skapa sökrutiner
  • Rättighetssystem i GEOSECMA Manager
  • Inställningar för fastighetsimport

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till systemadministratörer och till tekniska administratörer för GEOSECMA for ArcGIS.

FÖRKUNSKAPER

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

KOMMANDE KURSER

  • 15-16 november, Malmö
  • 14-15 februari, Malmö
  • 24-25 april, Göteborg
Utbildning

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.