GEOSECMA KARTA - TOMTKARTA

Vi hjälper er att konfigurera en tjänst som möjliggör för kommuninvånarna att skriva ut sin egen tomtkarta från den externa webbkartan. Tomtkartan är lämplig att använda vid tex enklare bygglovsanmälningar. Den är ett utdrag ur baskartan som kan användas till enklare bygglovsansökningar och kan innehålla fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer mm.

Klicka här för att se ett exempel från Torsås kommun...

Projektstöd

Projektstödet omfattar:

  • Konfiguration av arbetsyta (MXD)
  • Etablering av utskriftmall
  • Konfiguration och publicering av tjänsten
  • Test, verifiering och överlämning

TOMTKARTAN GÖR SKILLNAD I TORSÅS

Lyssna på Torsås erfarenheter sedan lanseringen av e-tjänsten tomtkarta. Genom att ha publicerat tomtkartan som e-tjänst på deras hemsidan ser de många positiva effekter. B.la. har mängden samtal in till kontoret minskat, att medborgare använder den vid bygglov- och VA-ärenden. Lyssna även på hur själva införandet gick till och deras erfarenheter av detta.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.