GENERERA HÖJDKURVOR OCH NYTTJA HÖJDDATA FRÅN NH

Vi vänder oss till er som är GIS-samordnare, kart- och GIS-ingenjörer, brandingenjörer och ni som arbetar med fysisk planering alternativt projektering.

Projektstödet hjälper er att utveckla er verksamhet genom att kombinera höjddata från Sveriges laserskannade nationella höjdmodell (NH) med er verksamhetsdata i GEOSECMA. Exempelvis kan NH-data användas som underlag för 3D-visualisering, kartproduktion och detaljplanering eller analys av avrinningsområden och översvämningsrisker.


hojdkurvor

INNEHÅLL

Projektstödet omfattar 2-5 dagar. Dessutom tillkommer 0,5 dag för installation.

(Projektstödets omfattning är beroende av kommunens storlek till ytan samt antalet NH-rutor. Varje NH-ruta är 2,5*2,5 km2. Det innebär att en kommun som t.ex. täcker 100 NH-rutor (625 km2) motsvarar ca 2-3 dagar i projektstöd. Om kommunen är dubbelt så stor (ca 200-250 NH-rutor) innebär projektstödet ca 4-5 dagar.)

Projektstödet börjar med en förstudie och därefter skräddarsys upplägget efter de behov och önskemål ni har. Några exempel på vad som kan inkluderas är:   

  • Beställning av höjddata
  • GIS-samordning
  • Laddning av geodatabas
  • Generering av höjdkurvor
  • Skapande av digital terrängmodell (DTM)
  • Framtagning av MXD- och LYR-filer.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.