SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


SUPPORTEN INFORMERAR - AKTUELL INFORMATION

Planbeskrivning i GEOSECMA Fysisk planering

Boverket arbetar just nu med att ta fram regler och föreskrifter kring nya digitala detaljplaner inklusive planbeskrivningar. Vill du veta mer om hur planbeskrivningar hanteras i GEOSECMA Fysisk planering? Läs här

Nya supportguider

Vi publicerar nya supportguider varje vecka! Du hittar dem här.

Ny version av Lantmäteriets Akt Direkt

Vi införde stöd i GEOSECMA for ArcGIS för Lantmäteriets direktåtkomsttjänst, Akt Direkt (version 1), i 10.5.1 SP3. Lantmäteriet har nu släppt version 2 av Akt Direkt. Därför anpassar vi även GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern under hösten för att stödja version 2. Du som användare kan dock vara lugn med att Lantmäteriets stöd för version 1 av Akt Direkt fortsätter att gälla fram till 21 mars 2021 så under denna övergångsperiod stödjer Lantmäteriet alltså både version 1 och 2.

Mer info om nyheterna i Akt Direkt version 2

FORTS. AKTUELL INFORMATION 

Rättningar i QIP/Hotfix

Du känner till väl till att information om senast släppta rättningar i QIP (Quality Improvement Package) samt Hotfix beskrivs på Mina Sidor? Ett exempel på nyhet i senaste QIP är:

  • stöd för geobearbetningsverktyg i modulen GEOSECMA Registerkarte-GML. Detta verktyg hjälper dig att göra snabbare anpassning av befintliga gränspunkter vid nya mätningar. Verktyget snappar samtidigt många gränspunkter samt kopplade gränser och fastighetspolygoner. Resultatet blir förkortad tid att redigera registerkartan. 

Så gå till Mina Sidor och se vilka fler förbättringar som nyligen gjorts i GEOSECMA for ArcGIS!


NÄR OCH HUR NÅR DU OSS?

Du kan kontakta vår supportpersonal helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Vi kan ge dig snabbare och bättre support om du beskriver ditt problem så utförligt som möjligt, vad du gjorde när det uppstod eller vad du egentligen tänkte utföra. Komplettera gärna med kopia på felmeddelande, felutskrifter, loggar etc.

Support

VI GER SUPPORT PÅ GEOSECMA

Du som kund har rätt till användningssupport under förutsättning att du har ett gällande supportavtal eller ett annat avtal där support ingår. Med användningssupport avses stöd i användning av – och felsökning – i våra produkter. 

Alla som jobbar på supporten är inte experter på allt, men kompetensen finns inom nära räckhåll. Supporten har även hjälp av utvecklarna som sitter vägg i vägg och  leveransavdelningen som har kunskap om hur ni som är kunder använder programmen.


SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.