HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Vi ger dig IT-stöd som verktyg för att bedriva hållbar stadsutveckling. Vi vill bidra till att utveckla konkurrenskraftiga kommuner.

S-GROUP Solutions har 30 års erfarenhet av att bidra till samverkan och stöd för verksamhetsutveckling inom kart- och planförsörjning.

Med GEOSECMA kan våra kunder känna sig trygga med att kart- och planförsörjning bedrivs i enlighet med myndigheters regelverk och standarder. Våra lösningar är moderna och främjar digitalisering och medborgardialog.

kp1

SNABBARE PLAN- OCH BYGGLOVSPROCESS

Våra lösningar tillhandahåller digitala verktyg som förkortar och förenklar plan- och bygglovsprocessen. Med GEOSECMA och underliggande ArcGIS-plattform kan våra kunder arbeta enligt en digitaliserad plan- och bygglovsprocess (dPBL) som innehåller följande delar:

  • översiktsplanering
  • datafångst
  • grundkarta
  • detaljplanering
  • fastighetsbildning
  • nybyggnadskarta
  • bygglov

BÄTTRE SERVICE GENOM SAMVERKAN OCH INTEGRATION

Våra lösningar möjliggör samarbete internt och med externa parter.

GEOSECMA är ett öppet system. Det innebär att geografisk information kan hittas på en plats i organisationen och både konsumeras och publiceras. Oavsett om det handlar om egna data, öppna data eller myndighetsdata genom Geodatasamverkan.

GEOSECMA kan integreras med ärendehanteringssystem inom bygglov-, miljö- och planhanteringsärenden. Genom att sampresentera data från ärendehanteringssystem med exempelvis befolkningsdata, fastighetsinformation och detaljplaner får du bättre och bredare planerings- och beslutsunderlag under bygglovsprocessen.


kp2

TILLFÖRLITLIG GRUNDDATA

Du som arbetar med kommunens grunddata ska känna dig trygg med att informationen håller hög kvalitet, aktualitet och noggrannhet. Därför skapar vi moderna lösningar som möjliggör pålitliga underlag för geografisk information. Genom att använda GEOSECMA får du bl.a. tillgång till:

BAL: tjänstebaserat datautbyte med Lantmäteriet som ger korrekt och aktuell byggnads- och adressinformation.    

SIS-standarder och myndigheters regler och rekommendationer: byggs in i systemet, vilket garanterar enhetliga format och gemensamma definitioner.    

Planbestämmelsedatabas: digitalt lagrade planbestämmelser som skapar grunden för analyser och e-tjänster.    


MEDBORGAREN I CENTRUM

Information i plan- och bygglovsprocessen ska vara tillgänglig och användarbar digitalt. Med GEOSECMA får ni förutsättningar att bygga e-tjänster, skapa medborgardialog och förkorta handläggningstiden för bygglovsansökningar.


GEOSECMA MODULER FÖR KART- OCH PLANFÖRSÖRJNING:

kp3


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.