RÄTT SKYLT PÅ RÄTT PLATS

  • Hastighetsbegränsningen inom stadens tätortsområden ska sänkas från 50 till 40 km/h.
  • Ny zonindelning för parkeringsavgifter ska införas i centrum.
  • Storgatan behöver tillfälligt stängas av på grund av att gatan ska repareras.
  • En cirkulationsplats ska anläggas vid det nya köpcentrat.

De här situationerna är alla bra exempel på att kommunen ständigt behöver ändra eller skapa nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Men förutom att besluta om föreskrifter så är kommunen också ansvarig för att de görs tillgängliga i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

parkerade bilar på rad

TEXT OCH GEOGRAFI I SAMMA SYSTEM

Grundinformationen om vägnätet hämtas via GEOSECMA LVDB, vilket möjliggör att trafikföreskrifterna knyts till gatunätet. Därmed kan läget presenteras geografiskt, både lokalt i kommunen och i STFS. Och med hjälp av skyltutsättningsutskrifter får skyltutsättaren ett underlag för att placera ut vägmärkena med korrekt placering. Så vill du vara säker på att du gör rätt – använd GEOSECMA Trafik!


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Trafik och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.