NY VERSION - GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1 SP1

Nu finns ny version av GEOSECMA - möjligt att boka installationsdatum! Versionen innehåller omfattande ny funktionalitet och ett stort antal efterfrågade förbättringar. Nedan presenteras nyheter per verksamhetsområde för att göra det enklare för dig som GEOSECMA-användare att hitta nyheter som berör just ditt område. 

LÄS KOMPLETTA RELEASE NOTES

BESTÄLL INSTALLATION

Ni bör snarast anmäla ert intresse för uppdatering. Efter att vi har tagit emot er beställning kontaktas ni av Esri Sverige, vår återförsäljare, för bokning av ett installationsdatum som passar er organisation bäst. Via telefon går vi även igenom förberedande åtgärder och erbjuder givetvis också bokning av installationshjälp.  

BESTÄLL INSTALLATION HÄR


EXEMPEL PÅ NYHETER:   

  • Grävtillstånd - Ytterligare förstärkning av arbetsflöden inom modulens alla delar
  • Ledning VA data - stöd för öppet gränssnitt för integration mellan GEOSECMA Ledning VA och valfritt ärendehanteringssystem
  • Stort antal kvalitetsförbättringar i flertalet GEOSECMA-moduler: Befolkning, DWG/DXF, GEOSECMA - EDP Future, GEOSECMA - EDP Future/WebDeb, Fastighet, Fastighetsdata, Fysisk planering, Gata, Grävtillstånd, Karta, Ledning VA, LVDB, Park och grönyta, Ruttplanering, Trafik, Vägmärke samt systemövergripande rättningar i webb, klient och GEOSECMA Manager.
Beställ uppdatering av GEOSECMA SP1

SYSTEMÖVERGRIPANDE - HTTPS FÖR ÖKAD SÄKERHET

Vi rekommenderar starkt att ni uppdaterar till denna nya version senast 1/1-2018 för att säkerställa att er användning av GEOSECMA fungerar enligt gällande säkerhetsstandard. Genom denna uppdatering får du tillgång till en gemensam säkerhetsstandard i hela GEOSECMA gällande trafik som går över internet. Dessutom har flera systemövergripande rättningar gjorts i GEOSECMA Manager, GEOSECMA Klient och GEOSECMA Webb. 

LÄS MER


DETALJPLANERING OCH KARTA

Vi erbjuder den största ombyggnaden av modulen Fysisk planering sedan den skapades. Förändringarna innebär att modulen är ytterligare uppdaterad till att möta omvärldens behov och krav på digitalisering. Kommunen får grundläggande förutsättningar för att på ett standardiserat sätt kunna digitalisera alla sina detaljplaner och förbereda utvecklingen av karttjänster och e-tjänster för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Några av nyheterna gäller stöd för svensk standard, lagring av tusentals planer samt ökad prestanda. I GEOSECMA Karta har vi genomfört ett antal kvalitetshöjande förbättringar, t.ex. att byggnadssymboler nu får automatiskt samma z-värde som byggnadens högsta punkt samt att användargränssnittet för BAL-inställningar har förenklats, vilket innebär att utifrån en grund-URL skapas alla tjänsternas länkar.  

LÄS MER


GATURUMMET 

Vår första modul med inbyggd e-tjänst, GEOSECMA Grävtillstånd, lanserades i slutet av 2016. Vi har gjort betydande förbättringar där vi har tagit stor hänsyn till omvärldskrav och tillhandahåller nu en modul där arbetsflöden har stärks ytterligare för att bidra till en enklare, snabbare och säkrare hantering av markupplåtelse, grävtillstånd och trafikanordningsplaner. Vi har även gjort kvalitetshöjande rättningar i modulerna Gata, LVDB, Ruttplanering, Trafik och Vägmärke. 

LÄS MER


VA OCH PARK

Modulen GEOSECMA Ledning VA data har utökats med ett öppet gränssnitt för att möjliggöra integration mellan verksamhetsmodulen GEOSECMA Ledning VA och valfritt ärendehanteringssystem. Därigenom uppnås ett sömlöst och integrerat arbetsflöde genom hela ärendeprocessen inom drift och underhåll. Dessutom har rättningar gjorts för att öka kvaliteten i befintlig funktionalitet i modulen Park och grönyta. 

LÄS MER


FÖRBEREDELSER FÖRE INSTALLATION

Se särskilda instruktioner om förberedelser som rör GEOSECMA Fysisk planering. Vi har även tagit fram en instruktion, som rör er som arbetar med funktionen z-snappning. Läs mer i dokumenten nedan:

SYSTEMKRAV 

Det är oerhört viktigt att systemansvarig och IT-avdelning tar del av systemkraven. Dokumentet innehåller, förutom gällande systemkrav, viktig information kring rekommendationer samt upphörande av stöd. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.