RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2021

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2021. Observera att tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.Systemövergripande för hela GEOSECMA for ArcGIS

Innehåll och kundnytta:
 • Plattformsuppdatering till senaste version av ArcGIS, vilket medför stöd för ArcGIS Enterprise 10.8.1 och tillhörande ny funktionalitet.
Krävs kundförberedelser?
 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Ev. förändringar i systemkrav – mer information publiceras inom kort.

GEOSECMA Trafik

Innehåll och kundnytta:
 • Stöd för Transportstyrelsens nya RDT-katalog version 30, som innehåller tillägg av ”cykelgata”.
 • Nya vägmärket “cykelgata” ger möjlighet för kommuner att reglera gator som cykelgator för att främja cykling. I städernas/orternas centrala delar, där utrymme för cykelbana eller cykelfält saknas, är detta ett nytt alternativ för att visa att cykling är prioriterat framför motorfordonstrafik.
Krävs kundförberedelser?
 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Iinga kända i dagsläget
Övrig viktig information:
 • Observera att vi endast anpassar den nya modulen GEOSECMA Trafik, som lanserades i samband med 10.7.1 SP4 under hösten 2020, till denna myndighetsuppdatering.
 • Den äldre versionen av GEOSECMA Trafik, som bygger på Silverlight, myndighetsanpassas således inte.
 • Anpassningen av GEOSECMA Trafik till Transportstyrelsens nya RDT-katalog finns tillgänglig både i version 10.8.1 och som ett service pack till version 10.7.1 SP5.
 • Det innebär att om din organisation idag befinner er på version 10.7.1 SP5, så finns möjlighet till snabb tillgång till denna myndighetsanpassning, så att ni inte behöver invänta er uppdatering till version 10.8.1.

GEOSECMA Fastighet samt Fastighet Extern

Innehåll och kundnytta:

 • Utökning av fler behörighetsnivåer för hantering av dokument som hämtas från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Akt Direkt.
 • För användaren krävs nu specifik behörighet att hämta hem dokumentet utifall det är kopplat till en fastighet som har ägare med skyddad identitet. Applikationen kontrollerar både aktuell fastighet samt delägande fastigheter om sådan relation finns.
 • Behörigheten är indelad i tre nivåer:
  • En övergripande som har tillgång till alla dokument, även skyddade.
  • En för att hämta hem förrättningsdokument.
  • En för att hämta hem plandokument.
Krävs kundförberedelser?
 • Då behörighetsnivåerna har ändrats, så krävs en genomgång av vilka användare som ska ha tillgång till förrättningsdokument och/eller plandokument. Utöver detta så krävs även genomgång av vilka användare som ska ha den övergripande behörigheten att hämta hem även skyddade dokument från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

Ny modul för dig inom VA – Hantera ärenden från Ledningskollen.se i GEOSECMA for ArcGIS

Innehåll och kundnytta:

 • Vi kommer att erbjuda en helt ny modul, som innebär att ärenden från PTS (Post- och Telestyrelsen) tjänst Ledningskollen.se kan hanteras i GEOSECMA for ArcGIS. Ärenden som registreras på Ledningskollen.se och som berör er som ledningsägare kommer då att automatiskt hämtas från PTS Ledningskollen till GEOSECMA och inkludera såväl administrativa uppgifter som geografisk utbredning.
 • Fördelarna med denna nya modul är att ledningsärenden som registreras i PTS Ledningskollen, och som berör er som ledningsägare, hämtas automatiskt till GEOSECMA. Ni ser direkt inkomna ärenden i GEOSECMA och kan handlägga ärendet i GEOSECMA samtidigt som ni ser direkt i kartan hur den planerade grävytan förhåller sig till ert ledningsnät. Vår modul möjliggör därför en enklare och snabbare handläggning av ledningsärenden samt säkerställer att er organisation svarar på ett enhetligt sätt i alla ärenden. Ni minskar risken för att ärenden inte hanteras i rätt tid. Dessutom får ni spårbarhet och kan överblicka historiskt var det har grävts, vilket är värdefull information vid eventuella avgrävningar. .

Krävs kundförberedelser?

Tillkommande aktiviteter?

 • Inköp och införande av ny modul

Ny modul för dig som arbetar med Grävtillstånd – Hantera ärenden från Ledningskollen.se i GEOSECMA Grävtillstånd

Innehåll och kundnytta:

 • Vi kommer att erbjuda en helt ny modul, som innebär att ärenden från PTS (Post- och Telestyrelsen) tjänst Ledningskollen.se kan hanteras i GEOSECMA Grävtillstånd. Ärenden som registreras på Ledningskollen.se kommer då att automatiskt hämtas från PTS Ledningskollen till GEOSECMA Grävtillstånd och inkludera såväl administrativa uppgifter som geografisk utbredning.
 • Fördelarna med denna nya modul är ett mycket enkelt och snabbt arbetsflöde för sökande. Det medför även validering för handläggare att ledningskoll utförts samt att ledningskoll och ansökan av grävtillstånd överensstämmer.

Krävs kundförberedelser?

Tillkommande aktiviteter?

 • Inköp och införande av ny modul.

Nytt webbgränssnitt i GEOSECMA Grävtillstånd – förenklat arbetsflöde för sökande

Intern arbetsplanering pågår kring utvecklingen av denna nya funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd, vilket innebär att nedanstående innehåll kan komma att flyttas till annat releasetillfälle.

Innehåll och kundnytta:

 • Vi släpper en helt ny webbapplikation som förenklar arbetsflödet för personer som söker grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse. Stora förbättringar görs i arbetsflödet för att förenkla vid:
  • ansökningsförfarandet
  • skapande av nya ärenden utifrån kopia av befintligt ärende
  • skapande av ärenden som är kopplade till varandra (exempelvis Grävtillstånd/ TA-plan)
  • rita TA-plan med flera och roterbara skyltar/ symboler

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

Ny modul för hantering av höjder från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Höjd Direkt

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lanserar en helt ny modul med stöd för att få koordinatuppgifter inklusive höjd i kartan för våra desktop-baserade lösningar:
  • För en specifik punkt.
  • Längs en angiven linje.
  • Längs en angiven yta.
 • Den här nya modulen innebär ett verktyg som tillför nytta inom flera av våra verksamhetsområden som t.ex. GEOSECMA Karta och GEOSECMA Ledning VA.

Krävs kundförberedelser?

 • För att denna funktionalitet ska kunna aktiveras, måste tillgång till Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Höjd Direkt säkras.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inköp och införande av ny modul.

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Uppdaterat stöd gällande generering av beslutsunderlag i analysverktygen för sök grannar och fastighetsförteckning, detta avser hantering av:
  • Urval som indata till verktygen
  • Utökat analysresultat i sök grannar, som delägande fastigheter, boende, samfällighetsförening samt rättigheter.
  • Rapportmöjlighet till PDF.

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA LVDB

Innehåll och kundnytta:
 • Eventuell myndighetsanpassning till ny version av Trafikverkets nya NVDB-datakatalog
 • OBSERVERA – Vi inväntar fortfarande besked från myndighet kring tidpunkt och innehåll i denna eventuella myndighetsuppdatering. Mer information publiceras så fort vi vet mer.
Krävs kundförberedelser?
 • Inte känt i dagsläget eftersom vi saknar detaljerad information från myndighet.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.
Övrig viktig information:
 • En ev. anpassning av GEOSECMA LVDB till Trafikverkets nya NVDB-datakatalog kommer i så fall att finnas tillgänglig både i version 10.8.1SP1 och som ett service pack till version 10.7.1 SP5.
 • Det innebär att om din organisation idag befinner er på version 10.7.1 SP5, så finns möjlighet till snabb tillgång till denna myndighetsanpassning, så att ni inte behöver invänta er uppdatering till version 10.8.1 SP1.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:
 • I detta service pack införs stöd i GEOSECMA Fysisk planering för Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner, som Boverket släppte den 1 oktober 2020.
 • Det är obligatoriskt för kommuner att tillämpa dessa nya föreskrifter vid antagande av nya detaljplaner samt vid ändring av befintliga planer som påbörjas från och med den 1 januari 2022.
 • Eftersom vi släpper detta service pack i maj 2021 så innebär det att våra kunder får cirka ett halvår på sig att anpassa sina arbetssätt till de nya föreskrifterna.
 • I detta service pack införs även stöd för aktuell version av Boverkets Planbestämmelsekatalog som baseras på Boverkets nya föreskrifter (2020:5).
Krävs kundförberedelser?
 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:
 • Stöd för att leverera detaljplaner från GEOSECMA Fysisk planering till Lantmäteriets nya nationella plattform.
 • Kommuner måste leverera sina detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella plattform från och med den 1 januari 2022. Vi tar alltid ansvar för att GEOSECMA utvecklas i takt med nya myndighetsregler. Därför släpper vi vår anpassning av GEOSECMA Fysisk planering redan i maj 2021 (under förutsättning att Lantmäteriet tillhandahåller sin del till oss som systemleverantör). Anpassningen innebär inbyggt stöd för att kunna leverera detaljplaner från GEOSECMA till Lantmäteriets plattform för nationellt tillgängliggörande av landets alla detaljplaner. Våra kunder får därmed gott om tid på sig att förbereda sig så att ni är redo att köra igång i januari 2022. Under denna period kan ni exempelvis testa att leverera befintliga planer till plattformen och se över era relaterade arbetsprocesser.
Krävs kundförberedelser?
 • Kommunen måste i förväg ansöka om och teckna avtal för att producera information i Nationell geodataplattform hos Lantmäteriet. Dessa tjänsteinloggningsuppgifter behöver finnas tillgängliga inför installation av detta service pack.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:
 • Stöd för Lantmäteriets nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF).
Krävs kundförberedelser?
 • Du som kund behöver göra vissa förberedelser i samband med uppdatering i likhet med tidigare anpassning till nytt ÖFF-format. Dessa kommer att presenteras här under kvartal 3, 2021.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Grävtillstånd – ny webb för handläggare

Intern arbetsplanering pågår kring utvecklingen av denna nya funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd, vilket innebär att nedanstående innehåll kan komma att flyttas till annat releasetillfälle.
Innehåll och kundnytta:
 • Vi släpper en helt ny webb för dig som handlägger grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse. Några exempel på nyheter och förbättringar:
  • helt ny layout
  • förbättrad sökfunktion
  • möjlighet att sätta max antal arbetsdagar mellan ansökan och beviljat beslut
  • hantering av akuta arbeten
  • möjlighet att välja om handling är granskad eller beslutad
  • integration av fakturahantering
  • förenklad kommunikation med sökande
 • Dessutom släpper vi förändringar i webbgränssnittet för den som söker grävtillstånd, trafikanordningsplaner eller markupplåtelse:
  • Stöd för inloggning via BankID
Krävs kundförberedelser?
 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Om man vill ha stöd för BankID-inloggning så krävs inköp och införande av ny GEOSECMA-modul för BankID.

Ny funktionalitet i VA – Hantera ärenden från Ledningskollen.se i GEOSECMA for ArcGIS

Innehåll och kundnytta:
 • I GEOSECMA for ArcGIS 10.8.1 SP1 lanseras vår nya modul för att hantera ärenden från Ledningskollen.se i GEOSCMA for ArcGIS. I detta service pack 2 kommer vi att släppa ytterligare ny funktionalitet i denna modul, exempelvis stöd för att hantera konversationer med sökande för Ledningskollen ärenden inne i GEOSECMA samt automatisk generering av DWG-filer.
Krävs kundförberedelser?
 • Inga kända i dagsläget.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.

Ny modul för hantering av BankID

Innehåll och kundnytta:
 • Vi släpper en helt ny modul som ger stöd för att aktivera möjligheten som sökande i GEOSECMA Grävtillstånd att logga in med hjälp av BankID.
Krävs kundförberedelser?
 • Ja, mer information om vad detta innebär kommer att presenteras tidig höst 2021.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inköp och införande av ny modul.

Ny modul för dig inom VA – Förnyelseplanering

Innehåll och kundnytta:
 • Vi lanserar en helt ny modul för att kunna arbeta med förnyelseplanering enligt Svenskt Vattens publikation P116.
Krävs kundförberedelser?
 • Migrering av data.
 • Ev. hjälp från vår sida att migrera data.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inköp och införande av ny modul.
 • Kräver att Portal for ArcGIS är driftsatt för ArcGIS Enterprise.
 • Förändring av systemkrav – dessa kommuniceras under tidig höst 2021.

GEOSECMA LVDB

Innehåll och kundnytta:
 • Eventuell myndighetsanpassning till ny version av Trafikverkets nya NVDB-datakatalog.
 • OBSERVERA – Vi inväntar fortfarande besked från myndighet kring tidpunkt och innehåll i denna eventuella myndighetsuppdatering. Mer information publiceras så fort vi vet mer.
Krävs kundförberedelser?
 • Inte känt i dagsläget eftersom vi saknar detaljerad information från myndighet.
Tillkommande aktiviteter?
 • Inga kända i dagsläget.
Övrig viktig information:
 • En ev. anpassning av GEOSECMA LVDB till Trafikverkets nya NVDB-datakatalog finns tillgänglig både i version 10.8.1SP2 och som ett service pack till version 10.7.1 SP5.
 • Det innebär att om din organisation idag befinner er på version 10.7.1 SP5, så finns möjlighet till snabb tillgång till denna myndighetsanpassning, så att ni inte behöver invänta er uppdatering till version 10.8.1 SP2.

LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

 • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
 • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
 • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.