GEOSECMA Park och grönytedata ger er förutsättningarna att snabbt och enkelt skapa en aktuell, eller historisk, överblick av ert verksamhetsdata! Produkten möjliggör bland annat att skapa en överlägsen visuell överblick av parkverksamheten genom att kombinera webbkartor, diagram och grafer. Visa exempelvis var det finns kommunala gräsmattor och hur stor mängd som behöver klippas nästa månad eller få en samlad bild av åtgärder och brister kopplat till lekplatser.

INTEGRERADE ARBETSFLÖDEN MELLAN GEOSECMA OCH ANDRA SYSTEM

GEOSECMA Park och grönytedata möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Park och grönyta och andra system, vilket medför att data blir tillgängligt i realtid. Därmed säkerställs aktuell data. Genom integration mellan GEOSECMA och andra system blir effekten för dig som använder GEOSECMA att du enkelt kan skapa en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system. Ett konkret exempel är att GEOSECMA Park och grönytedata kan användas för att integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA Park och grönyta och ArcGIS-familjens olika appar, t.ex. Operations Dashboard for ArcGIS. På så sätt kan en visuell överblick skapas av de verksamhetsdata som ni vill presentera eller övervaka.

stadspark, stadsträd, urbana träd

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Några exempel på information som kan visas grafiskt och i kombination med kartan:

  • Hur mycket gräs- och häckklippning eller räfsning av grusgångar som vi har framför oss under kommande månad och var de är lokaliserade i kommunen
  • Var lekplatser finns med en viss typ av lekredskap som behöver bytas ut kommande halvår
  • Hur skador på träd har förändrats över tid 
  • En samlad bild av åtgärder och brister kopplat till lekplatser, vilket är viktigt att ha kontroll över om någon olycka inträffar
  • Antal anmärkningar för olika objekt och i olika tidsintervall
  • Olika anmärkningar eller åtgärdstyper fördelat över tid och geografiskt läge - Möjliggör uppföljning av årlig kostnad för drift och underhåll och hur den förändras år från år

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Park och grönytadata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Produktdemo

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.