VÄRDET AV KVALITATIV DOKUMENTATION

Med GEOSECMA säkerställs hela arbetsprocessen från inmätning (via import av PXY-fil eller via GEOSECMA Geodesi) för skapande av underlag för VA-ledningar till färdig VA-karta innehållande fakta såsom fastigheter, dimensioner, ledningar, nivåer eller material. Men inte nog med det - det finns även ett inbyggt regelverk som garanterar att data registreras på rätt sätt! Det betyder exempelvis att ledningar och anordningar ansluts korrekt, såsom att spillvatten inte kan kopplas till vatten, att regler för fall, lutningar och dimensioner följs och att VA-nätet faktiskt hänger ihop och inte bara består av ett antal punkter och linjer på en karta. Och varför är det så bra? Jo, genom ett korrekt geometriskt nätverk säkerställs möjligheten att göra olika analyser såsom spårning, flödesanalyser, profilritningar eller ventilsök.

Rör i marken

Genom att dokumentera uppgifter såsom ledningar, material, dimensioner, höjdvärden eller serviser får ni kontroll över ert VA-nät. Dokument kan också knytas till objekten i ledningsnätet, till exempel servitutsavtal och ledningsrätter, foton, TV-inspektioner eller ritningar. Ett väl dokumenterat VA-nät innebär enklare och bättre drifts- och underhållsarbete och är förutsättningen för att kunna göra välgrundade analyser av nätet.

Dessutom, eftersom GEOSECMA Ledning VA tillhandahåller verktyg – i en och samma produkt - för att arbeta såväl på kontoret som mobilt, säkerställs kvaliteten på din dokumentation av VA-nätet genom att uppdatering av uppgifter kan göras direkt ute i fält.


FRÅN FELANMÄLAN TILL FÄRDIG ÅTGÄRD

En kommuninvånare ringer in och rapporterar stopp i fastighetens avlopp. Kundtjänst registrerar enkelt felanmälan och ärendet går vidare för bedömning och registrering av driftstörning. Men innan du gör en driftstörning har du stor nytta av all data som tidigare registrerats i systemet. Du kan exempelvis kontrollera om det förekommit liknande driftstörningar i området tidigare. Du får information om material, dimensioner eller ålder för den aktuella ledningen. Allt för att göra en så kvalitativ bedömning och utförlig driftstörning som möjligt och därmed underlätta för personen som ska åtgärda problemet.

Ledning VA padda

Driftstörningen resulterar i en arbetsorder och rörnätspersonalen åker ut. Med hjälp av surfplattan har man snabbt och enkelt tillgång till alla nödvändiga fakta. Och eventuella ändringar, kompletteringar och åtgärder kan matas in direkt. Felanmälan, driftstörning och åtgärd knyts därmed samman och åtgärden kan stängas. Kundtjänsten har nu ett underlag för att meddela kunden att problemet är fixat. GEOSECMA Ledning VA stödjer med andra ord hela kedjan och säkerställer att alla jobbar mot samma databas, oavsett vilken yrkesroll och behov man har eller vilken enhet man arbetar med. Inga kopior och alltid tillgång till aktuell information!

Systemet har dessutom fullt stöd för, och kan ta emot inspektionsdata enligt, Svenskt Vattens TV3-format (version 3.1)! Och genom att använda befintliga presentationsverktyg i GEOSECMA kan du enkelt åskådliggöra i vilket skick kommunens brunnar är. Dessutom är det möjligt att skapa en TV3-beställningsfil, enligt Svenskt Vattens TV3-format, med underlagsdata såsom knutpunktsnamn, dimensioner eller rörmaterial. Genom att leverera beställningsfilen till den part som ska genomföra filmningen minskar risken för missförstånd och möjligheten till kvalitetskontroll i fält ökar.

GEOSECMA Ledning VA och funktionerna för drift och underhåll ger en utmärkt grund för både budgetarbete, resursplanering och uppföljning av verksamheten.


ANALYS, PLANERING OCH FÖRNYELSE

Ledningsnätens kvalitet är en väsentlig fråga för kommunens ekonomi. En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur och med vilken takt de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas. Idag lägger svenska VA-organisationer totalt ca 2 miljarder per år på förnyelse av VA-näten med en stor variation mellan kommunerna. Men hur säkerställer man att "rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid"?

Jo, via smarta analys- och beslutsunderlag i form av en gemensam lägesbild, vilket du får genom att kombinera exempelvis uppgifter om karta, ledningar, driftstörningar, TV-inspektioner och gatans livslängd. De uppgifter om ert ledningsnät som ni har registrerat samt information från andra verksamheter i kommunen ger tillsammans ett utmärkt underlag till förnyelseplanering och utredning. Tidigare driftstörningar kan analyseras och på så sätt kan kanske förebyggande åtgärder sättas in eller utgöra underlag för planering och budgetering av nästa års driftskostnader. Dessutom underlättas omläggning av VA-ledningar och de kan samköras i samband med planerade omläggningar av gator och fjärrvärme. Listor på fastighetsägare kan tas fram och direktutskick kan göras vid en planerad vattenavstängning.

VA Dashboard

Du kan även göra undersökningar av VA-nätet, exempelvis avrinningsområden, beräkning av förbrukning i ett visst område eller spåra källan till oönskade utsläpp, eller dess spridning, genom spårningsanalys. Rapporter, ritningar och sammanställningar kan genereras avseende olika typer av ledningsdata (fakta om ledningsnätet, ledningslängder, antal serviser, driftstörningar, åtgärder, underlag för att ta fram VASS-rapporter m.m.).

Genom att GEOSECMA Ledning VA stödjer kommunikation med andra programvaror, såsom programvara anpassad för att göra modeller och genomföra simuleringar, är det möjligt att exportera information om ditt vattenledningsnät för vidare analys. Exempel på fakta som då kan studeras är tryck, flöde, hastighet, uppehållstid i nätet, effekten av alternativa ledningsdimensioner, förändrade och/eller nya uttag samt vattnets ursprung.

Men VA-området består ju inte bara av ledningar, rör och liknande utan det finns även behov av att exempelvis debitera VA-avgifter, analysera och visa objekt där fastighetsägaren skiljer sig från debiterad kund, analysera in- och utläckage baserat på vattenförbrukning eller planera eventuell VA-utbyggnad baserat på befolkningstillväxt. GEOSECMA Ledning VA kan därför integreras med såväl debiteringssystem som befolkningsregister.


Rondell

PORTAL for ArcGIS TILLFÖR NYTTA FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETER

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


PORTAL for ArcGIS - EXEMPEL INOM VA  

Datafångst i fält

 • Collector for ArcGIS för att ladda ned er ledningsdata på mobil enhet för att sedan kunna titta på, inventera och redigera ledningsdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data.

Kommunikation

 • Story Maps för att skapa handläggarstöd där pågående VA-projekt kan göras tillgängliga för andra delar av kommunen. Ett annat exempel på tillämpning är ett samverkansförfarande där alla handlingar, inklusive förslag till projekt, bäddas in i Story Maps för att åstadkomma ett interaktivt och digitalt samverkansförfarande.
 • Operations Dashboard för att kommunicera förnyelsebehov inom VA till beslutsfattarna. Dashboard används som en hjälp för att argumentera kring hur man prioriterat. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data.

PORTAL for ArcGIS - EXEMPEL INOM VA

Monitorera er verksamhet

 • Operations Dashboard för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data. Använd t.ex. för att:
  • hitta mönster i driftstörningar
  • analysera och jämföra ledningsnätets status över tid och plats
  • jämföra olika områden både övergripande och detaljerat
  • följa aktuellt läge i förhållande till interna nyckeltal och verksamhetsmål


LÄR DIG MER GENOM VÅRA WEBBINAR!

Vill du veta mer om vilka möjligheter som erbjuds med Portal for ArcGIS inom förvaltningen av vatten och avlopp, samt vilken eventuell påverkan detta har på dina system och IT-miljö? Då ska du kika på de webbinar vi har spelat in, som på verksamhetsnivå förklarar hur verktygen och apparna i Portal kan integreras i olika arbetsflöden.

Klicka här för att få åtkomst till inspelade webbinar...

webbinar laptop

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Ledning VA och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.