SÅ ATT DU INTE GÅR VILSE I KOMMUNENS VÄGNÄT

Det är inte bara gatukontoret, utan alla kommunens förvaltningar, som har nytta av vägnätet. Information om gator och vägar är viktiga vid exempelvis nybyggnad och underhåll av VA-nätet, detaljplanering, renhållning, trafikplanering, kollektivtrafik eller räddningstjänst. Men det är givetvis också av intresse för kommunens invånare, företag och turister. Var kan jag parkera? Vilka färdvägar är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster? Vilka vägar är enkelriktade?


KOMMUNIKATION MED NVDB

I den nationella vägdatabasen, NVDB, finns information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Med GEOSECMA LVDB kan kommunen sköta sin kommunikation med NVDB för att såväl hämta som uppdatera sina vägdata.

AUTOMATISK NVDB-IMPORT

Modulen stödjer automatisk import av NVDB-data, vilket medför högre kvalitet på LVDB-data och enklare administration. Funktionaliteten innebär att kommunen kan schemalägga hur ofta som man vill hämta hem NVDB-data och finessen är att GEOSECMA sköter detta med automatik. På så sätt säkerställs aktuella uppgifter om vägnätet.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.