I höst släpps två nya versioner av GEOSECMA for ArcGIS - vad innebär det för dig som kund?

Du som kund och användare är centrum i vår verksamhet. Vi vet att GEOSECMA for ArcGIS är ett verksamhetskritiskt system för många människor i svenska kommuner. Vi har den största respekt för att varje uppdatering till en ny version också medför en påverkan på er verksamhet. 

Därför vill vi redan nu informera, dig som är systemansvarig, om höstens uppdateringar av GEOSECMA for ArcGIS! 

webb_john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Vår ambition är att du ska få löpande releaseinformation för att få:

 • Insyn i vår planerade produktutveckling
 • Insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska förändringar orsakade av myndighetsförändringar
 • Kunskap om eventuella förberedelser som du som systemadministratör behöver ta hänsyn till

Ny funktionalitet för hela GEOSECMA for ArcGIS - federerad inloggning samt förändrad behörighetshantering

Federerad inloggning

Federerad inloggning är ett nytt sätt för hantering av användarkonton. Enkelt uttryckt så innebär det att en användare kan logga in i olika system med samma inloggningsuppgifter. Denna funktionalitet har länge varit efterfrågad av svenska kommuners IT-organisationer. Det är också en viktig anpassning för att stödja aktuella tekniktrender. 

Från service pack 4 införs därför stöd för federerad inloggning via OpenID, vilket betyder att användarkonton och inloggning kan hanteras via en så kallad (Idp:Identiy Provider). GEOSECMA for ArcGIS har dessutom fortsatt stöd för hantering av användarkonton även via ArcGIS built-ins kontohanterare samt Active Directory.

Förändrad behörighetshantering

Vi har även förändrat behörighetshanteringen i syfte att erbjuda ökad IT-säkerhet kring GEOSECMA. Därför kommer grundinställningen i systemet vara att ingen användare automatiskt har behörighet till sökrutiner, karttjänster, informationslayouter samt webbapplikationer. Det betyder också att användare av webbapplikationer inte kan använda dessa anonymt, utan samtliga användare som har behörighet till webbapplikationer måste identifiera sig vid inloggning


Kundförberedelse: Behörigheter behöver definieras av dig som systemadministratör

Med anledning av den förändrade behörighetshanteringen så betyder det att du som systemadministratör hädanefter aktivt måste styra behörigheter. Det görs genom att ange vilka användare som ska ha tillgång till specifika funktioner samt till webbapplikationer. Dessa behörighetsnivåer kan definieras per enskild användare och/eller grupp av användare. 

Grupphantering flyttas till GEOSECMA:s administrationsverktyg, eftersom grupphantering inte hanteras av alla identitetsutgivare. En standard-behörighet kommer givetvis att kunna definieras för varje ny användare som loggar in i systemet för att underlätta för nya användare att få direkt tillgång till generella funktioner. Resultatet blir med andra ord att GEOSECMA for ArcGIS erbjuder en högre skyddsnivå som standard.

Vi rekommenderar..
 • Kontrollera ifall ni har utnyttjat möjligheten att inte specificera någon användare för tillgång sökrutiner, karttjänster, informationslayouter samt webbapplikationer för att på så sätt ge alla tillgång till dessa.
 • Om så är fallet ska detta dokumenteras samt vilka användare/grupper som ska ha tillgång till dessa, så att specifika rättigheter kan tilldelas i samband med uppdatering till service pack 4.
 • Vi kommer i samband med uppdateringen även erbjuda automatisk migrering av övriga rättigheter vid uppdatering.

ÖFF 11.50 - Nytt myndighetsformat för fastighetsinformation

Det är viktigt för oss att du som systemansvarig känner dig trygg med GEOSECMA for ArcGIS som en framtidssäker lösning. En del av framtidssäkringen ligger i vetskapen om att GEOSECMA kontinuerligt anpassas till gällande regelverk och standarder.

Vanligtvis släpper Lantmäteriet nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF) i januari. Nytt för i år att informationen kommer att uppdateras redan i oktober 2020 då nytt ÖFF-format (11.50) släpps. Därför släpper vi en ny version av GEOSECMA Fastighet samt GEOSECMA Fastighetsdata i oktober, som stödjer det nya ÖFF-formatet. Det innebär att GEOSECMA-användare garanteras fortsatt tillgång till aktuell fastighetsinformation såsom uppgifter om adresser, taxering, lagfarter och byggnader!

Läs mer om nyheterna ÖFF 11.50 

 • en viktig nyhet är stöd för 2020 års taxeringsinformation
 • en annan är från och med ÖFF 11.50 kommer Lantmäteriet inte längre att leverera detaljerad information för utländska ägare med ett s.k. GD-nummer (302-nummer). Från ÖFF 11.50 kommer enbart personnamn/organisationsnamn att levereras för den typen av ägare, eftersom adressinformation inte längre ajourhålls av Skatteverket.
bostadshus i grönska

Rekommendation till dig som systemadministratör - enkel och snabb tillgång via databaspatch

För att underlätta för dig som kund så kommer vi, precis som vanligt, att erbjuda denna myndighetsanpassning som en databaspatch. Observera att databaspatch endast är möjlig att hämta för kunder som har fullständig version av GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP1 (eller senare) installerad. Om ni har en äldre version än 10.7.1 SP1 så rekommenderar vi därför er att uppdatera till ny version före oktober.

Är du osäker på vilken version ni har idag?
Fördelar med databaspatch
 • Ni behöver inte göra en fullständig nyinstallation av GEOSECMA for ArcGIS
 • Det är möjligt för er att hämta hem databaspatchen på egen hand
 • Ni säkerställer att ni snabbt och enkelt får tillgång till aktuell fastighetsinformation 

Ny version av Lantmäteriets Akt Direkt

Vi införde stöd i GEOSECMA for ArcGIS för Lantmäteriets direktåtkomsttjänst, Akt Direkt (version 1), i 10.5.1 SP3. Lantmäteriet har nu släppt version 2 av Akt Direkt. Därför anpassar vi även GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern under hösten för att stödja version 2. Du som användare kan dock vara lugn med att Lantmäteriets stöd för version 1 av Akt Direkt fortsätter att gälla fram till 21 mars 2021 så under denna övergångsperiod stödjer Lantmäteriet alltså både version 1 och 2.

Vad är Akt Direkt?

Akt Direkt är en tjänst som ger åtkomst till Lantmäteriets arkiv och akter som beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

Lägenhetsbyggnad med grön häck framför

Helt ny webbaserad IT-lösning för hantering av lokala trafikföreskrifter

I service pack 4 lanserar vi en helt ny produkt för hantering av lokala trafikföreskrifter. Den nya modulen GEOSECMA Trafik kommer därmed att ersätta existerande modul. Vår lösning är framtagen och testad tillsammans med Helsingborg, Karlskrona, Kristinehamn, Uppsala och Växjö. Efter sommaren kommer vi att återkomma med information som presenterar och visar den nya modulen!


För kunder med GEOSECMA Trafik - Bestäm själva tidpunkt för när ni går över från gamla till nya trafikmodulen

För kunder som idag har modulen GEOSECMA Trafik så innebär uppdateringen till service pack 4 att ni automatiskt också får tillgång till den nya modulen GEOSECMA Trafik. Ni väljer sedan själva vid vilken tidpunkt som ni vill sluta arbeta i den gamla modulen och istället börja jobba i den nya modulen. 

Även om ni i och med service pack 4 får tillgång till nya Trafik-modulen så behövs utbildning av de trafikingenjörer och handläggare som ska arbeta med modulen samt migrering av data från gamla till nya innan det är möjligt att köra igång i praktiken.


Organisationslegitimation måste beställas före uppdatering till SP4

Ett viktigt önskemål från svenska kommuner har varit ett förenklat arbetsflöde kring validering och publicering av föreskriften till Transportstyrelsens STFS (Svensk trafikföreskriftssamling). Du behöver därför inte lämna nya GEOSECMA Trafik för att gå till myndighetens separata desktop-lösning, eftersom även validering och publicering hanteras helt och hållet inifrån nya GEOSECMA Trafik. Resultatet blir kortare tid från skapande av föreskrift till dess att den träder ikraft.

En förutsättning för att få åtkomst till Transportstyrelsens riksdatabas inifrån GEOSECMA är att er kommun har en giltig organisationslegitimation (vars syfte är att garantera säker tillgång till myndighetens databas). Detta måste köpas av certifikatleverantören Expisoft och i god tid före uppdatering till service pack 4. Vi har tagit fram en checklista i syfte att underlätta er beställning.


Nya Trafik-modulen medför utbildningsbehov av användare

Vi vill även flagga för att den nya Trafik-modulen medför att de personer som arbetar med lokala trafikföreskrifter i er organisation behöver genomgå utbildning för att lära sig best practice kring arbetsflödet i nya Trafik. Mer information om utbildningstillfällen kommuniceras efter sommaren.

Kundförberedelse: Behörigheter behöver definieras av dig som systemadministratör

Vår rekommendation är att du som systemadministratör dokumenterar vilken uppsättning behörigheter ni vill ha före er uppdatering till service pack 4, d.v.s. vilka individer i din organisation som ska ha behörighet att redigera och publicera lokala trafikföreskrifter. På så sätt kan vi säkerställa att dessa behörigheter konfigureras korrekt vid uppdateringstillfället. Anledningen är förändringarna i behörighetshantering som görs systemövergripande i GEOSECMA for ArcGIS. Vi hanterar därför behörigheten för gamla Trafik separat tills ni är i drift med nya GEOSECMA Trafik.


Myndighetsuppdatering – Trafikverket och ny NVDB-datakatalog

Trafikverket släpper en ny version av datakatalogen som hanterar kommunikation från/till den nationella vägdatabasen under kvartal 4. Därför kommer vi att anpassa GEOSECMA LVDB så att den stödjer den nya versionen NVDB-katalog version 6.3.4. 

På så sätt kan du som användare fortsätta att använda tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format. Det ger i sin tur hela kommunen aktuell information om kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät.

flygfoto stockholm väg bil cykel

Releaseöversikt 2020/2021

På vår hemsida kan du även hitta en releaseöversikt som ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2020/2021. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.