Publicerad 2018-04-09

Lantmäteriet har kvalificerat S-GROUP Solutions till att delta i seminariedagar om Registerkarte-GML

S-GROUP Solutions har blivit kvalificerad till, som en av få programvaruleverantörer, att medverka under Lantmäteriets seminariedagar om myndighetens nya utbytesformat för kommunikation med den nationella registerkartan (Registerkarte-GML). Seminariedagarna pågår mellan 17 april och 20 juni, och arrangeras på 11 orter från norr till söder. Dessa dagar vänder sig till DRK*- och KFF-kommuner*. S-GROUP Solutions deltar vid samtliga tillfällen.

Hantering av Registerkarte-GML i GEOSECMA

Under seminariedagarna presenterar vi ett nytt arbetsflöde för hur uppdatering av registerkartan kommer att se ut i GEOSECMA for ArcGIS. Vi visar även hur export och import mellan GEOSECMA och Lantmäteriets system kommer att fungera. Det innebär att våra kunder kommer att kunna hantera datautbyte av den nationella registerkartan med Lantmäteriet på ett standardiserat och effektivt sätt helt i enlighet med det nya formatet Registerkarte-GML. Därmed kommer GEOSECMA-kommuner att kunna leverera enligt det nya DRK-avtalet.

Nyttan med Registerkarte-GML

Förutom att Registerkarte-GML medför ett standardiserat sätt att utbyta information mellan kommun och myndighet så innebär det också en rad andra fördelar. Det ger möjlighet till tätare uppdateringar av registerkartan och möjliggör dessutom sömlös lagring av data med en lägesnoggrannhet på millimeternivå. Därigenom ökar kvaliteten på registerkartans information. 

Positiv effekt på detaljplaneprocessen

Ökad kvalitet på registerkartan medför även positiva effekter på detaljplaneprocessen, eftersom inmätning av fastighetsgränser hänger ihop med grundkartan. En korrekt grundkarta och fastighetsindelning är ett viktigt underlag för en kvalitativ detaljplaneprocess och ökar möjligheten att snabbt kunna lämna planbesked.

Läs mer

*DRK-kommun har avtal med Lantmäteriet att arbeta med kvalitetsförbättringar av fastighetsindelningens geometri eller leverans av planområdesgränser för nyproducerade detaljplaner. KFF-kommun har avtal med Lantmäteriet att arbeta med kommunala förättningsförberedelser. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.