Publicerad 2020-10-01

Piteå kommun väljer GEOSECMA Park och grönyta

Piteå kommun har länge jobbat med produkter kopplade till ArcGIS-plattformen och arbetar även i program inom GEOSECMA-familjen. Nu har man beslutat att ta steget att satsa på GEOSECMA Park och grönyta. Vi har pratat med Krister Vikström, GIS-ingenjör på planeringsavdelningen, och Ulrika Bohman, avdelningschef Park, för att ta reda på deras planer och förväntningar med programmet.

Varför föll valet på GEOSECMA Park och grönyta?

– För två år sen började vi titta efter en ny lösning eftersom vi ville ta ett större grepp och kunna jobba bättre ute i fält, berättar Krister. Viktigt för oss var att vi skulle kunna samla in och dela med oss av data, samt kunna titta på parkdata tillsammans med annan relevant information.

– Vi hade redan investerat i GEOSECMA Karta och GEOSECMA Fysisk planering för att på egen hand kunna uppdatera primärkartor och producera detaljkartor och liknande, något som tidigare skedde på konsultbasis. Eftersom vi har en kommunlicens låg det nära till hands att investera i ytterligare en GEOSECMA-modul.

trädinventering

Ulrika kände till andra kommuner som använder och är nöjda med Park och grönyta, vilket var en tryggande faktor. Att man i kommunen redan jobbar med andra GEOSECMA-program var även det en fördel. Under utvärderingen såg de att innehållet i programmet verkade vara både rikligt och brett och de visste sedan tidigare att supporten på GEOSECMAS program fungerar bra. Framför allt såg de den uppenbara fördelen med att allt GIS-arbete i kommunen hanteras i samma system och att all data lagras på ett och samma ställe.

Vad förväntar ni er att uppnå med hjälp av programmet?

– Alla användare skall ha tillgång till uppdaterad information - både egen och annans - så som detaljplaner, översiktsplaner, flygfoton och primärkartor, säger Krister.
– Den största vinsten är att detta inte längre är en skrivbordsprodukt utan att man nu kommer kunna jobba ute i fält med mobila enheter.

trädinventering
Så, den främsta anledningen att kommunens val faller på Park och grönyta är för att man på ett modernt sätt, oavsett om man är uppkopplad eller inte, kan både arbeta och uppdatera ute i fält. Ulrika ser mycket fram emot att använda programmet i kombination med bland annat ArcGIS Collector.

– De personer som hittills har fått testa programmet är väldigt positiva, säger hon. I början kommer vi att jobba mycket med inventering av träd och jag vet att det kommer att vara enkelt ute i fält för användarna. Ett stort plus är också att man kan snabbt lägga in en åtgärd och sen följa upp för att se att den har utförts.

– En annan sak som är riktigt bra med det här verktyget är att vi nu kan synliggöra vad vi jobbar med, både för politiker och för medborgare. Det gör samarbetet och kommunikationen mellan oss alla mycket enklare.

Vi önskar Krister, Ulrika och Piteå kommun lycka till i arbetet med GEOSECMA Park och grönyta!Länktips:

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.