Publicerad 2020-09-30

1 oktober släpps Boverkets nya regler för digitala detaljplaner


Så påverkas kommuner – viktiga datum

1 oktober 2020
1 januari 2022
  • Obligatoriskt för kommuner att tillämpa de nya föreskrifterna på detaljplaner som påbörjas från detta datum. 
  • Detaljplaner som påbörjats fram till 31 december 2021 får avslutas enligt gamla regelverk.

Användare med GEOSECMA Fysisk planering kan känna sig trygga

Kommuner med GEOSECMA Fysisk planering har redan idag förutsättningarna för en helt digital detaljplaneprocess. Planer kan konstrueras enligt gällande rekommendationer och standard och informationen kan läsas och tolkas digitalt. På köpet medföljer möjligheten till övergripande analyser av exempelvis byggrätter eller vilka användningsbestämmelser som gäller och hur stor andel de utgör.

Vi har en kontinuerlig dialog med Boverket och har även deltagit som remissinstans i myndighetens framtagande av den nya föreskriften och allmänna råden. GEOSECMA Fysisk planering anpassas nu efter de nya rekommendationerna och en ny version kommer att vara tillgänglig under 2021. Så fortsätt att digitalisera era befintliga detaljplaner med aktuell version av GEOSECMA!


Boverkets hantering av äldre version av Allmänna råd - endast tillgängliga i PDF-format

Boverkets grundprincip för PBL Kunskapsbanken är att den enbart är en vägledning för gällande regelverk. Det innebär att Kunskapsbanken från och med den 1 oktober 2020 bygger på de nya allmänna råden. Pågående detaljplaner med planbestämmelser som påbörjats före 1 oktober hänvisas istället till en äldre vägledning som endast är tillgänglig i PDF-format. Boverket har informerat oss om att de är "medvetna om att det innebär svårigheter för de som arbetar med detaljplaner i kommuner, men att det tyvärr är en konsekvens av deras princip för Kunskapsbanken i kombination med övergångsperioder vid regelförändringar".

Så vad innebär det för dig som använder GEOSECMA Fysisk planering? Det betyder att när du i dagsläget klickar på en länk inne i vår modul som leder till PBL Kunskapsbanken, så kommer den att leda till en sida hos Boverket som säger att "sidan inte längre finns". Vi arbetar nu med att omdirigera dessa länkar till Boverkets PDF-fil innehållande äldre vägledning. Denna justering kommer att vara tillgänglig i kommande service pack 5 av GEOSECMA for ArcGIS.


Lyssna på Boverkets webbseminarium

Den 1 oktober informerar Boverket om de nya direkten. Du hittar länk till webbsändningen på Boverkets hemsida. Den kommer finnas tillgänglig där även efter sändning.

Se Boverkets webbsändning

Vänta inte! Börja digitalisera befintliga detaljplaner idag!

Så lyder Lantmäteriets uppmaning till landets kommuner. Lantmäteriet har tagit fram en film där de presenterar de nya nationella direktiven kring digitala detaljplaner. 

Se Lantmäteriets film


Vill du fortsätta hålla dig a´jour med vad som händer?

Vi rekommenderar dig att teckna dig för våra digitala nyhetsbrev om du inte redan gjort det. I dessa berättar vi löpande om releaseplaner, produktnyheter samt senaste nytt från supporten och aktuella utbildningar eller projektstöd.

Ja, jag vill prenumerera på S-GROUP Solutions nyhetsbrev

S-GROUP Solutions nyhetsbrev

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.