Publicerad 2019-01-11

Eslöv väljer Fysisk planering och Grävtillstånd

Eslöv valde GEOSECMA Grävtillstånd för att hantera sina arbetsprocesser för grävtillstånd, TA-planer och markupplåtelse. Andra kommuner som också har valt att investera i modulen är bl.a. Karlskrona, Hudiksvall, Höör, Helsingborg, Klippan, Västervik, Höganäs och Motala. GEOSECMA Grävtillstånd är vår första modul som innehåller e-tjänster. Den innehåller också ett webbgränssnitt för handläggare och möjlighet att sprida information internt och externt.

Se produktdemo och läs mer om GEOSECMA Grävtillstånd


Eslöv kommun valde även GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering. Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer. Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.

Se produktdemo och läs mer GEOSECMA Fysisk planering här...


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.