Publicerad 2020-06-18

ArcGIS Urban stärker Växjö kommun inom strategisk samhällsplanering


ArcGIS Urban är här för att revolutionera hur våra kunder inom strategisk samhällsplanering kan dra maximalt värde av att skapa digitala stadsmodeller i 3D. Det handlar helt enkelt om smartare stadsplanering. 

ArcGIS Urban gör det enklare att planera och fatta beslut om stadsutveckling tack vare en överlägsen visuell helhetsbild samt interaktiva och realistiska underlag för ökad möjlighet till förståelse från alla intressenter. Dessutom inspirerar ArcGIS Urban till en aktivare medborgardialog då visualiseringarna är båda snygga och lättförståeliga.


Vi fick möjlighet till ett samtal med Henrik Wibroe, stadsarkitekt i Växjö kommun, som lever efter övertygelsen om att man bör sluta planera staden utifrån enskilda projekt och istället planera den utifrån ett enda projekt. Henrik blev fascinerad av ArcGIS Urban’s alla möjligheter när han och hans kollegor kom i kontakt med programmet på ett event.


Henrik, varför kändes ArcGIS Urban så relevant för er? 

Vi har längtat efter att få jobba med ett verktyg som gör det så enkelt som möjligt för oss att prata om vår stadsutveckling. Vår målbild är att kunna göra realistiska, komplexa bedömningar och även kommunicera dessa till medborgarna för att få deras input. 

Nu har vi har under flera års tid arbetat med att utveckla en 3D-modell av staden för att lättare komma framåt i både utvecklingsprojekt och medborgardialog. Tidigare har vi provat andra programvaror med förhoppningen om att dessa skulle kunna leverera på våra behov, men de har tyvärr inte levt upp till våra krav. Vi tror att ArcGIS Urban faktiskt är det program som kommer att leverera och vi har väldigt höga förväntningar! Vi är imponerade av hur man kan lägga in en stor mängd data i programmet och sen testa många olika utfall. Det hjälper ju oss att modellera precis vad vi vill och hur vi vill, vilket ger oss en enorm frihet och potential. 

Växjö kommun, Henrik Wibroe

Vad var det för fördelar som stack ut för dig?

Möjligheten att kunna jobba med en digital tvilling av staden har varit mycket efterlängtat hos oss i Växjö, för det ger oss möjlighet att dagligen göra bedömningar som kan ge oss en tydlig bild av både historien, nutiden och framtiden.

Vi håller nu på med att starta upp en fördjupad översiktsplan för riksintresset Rutnätsstaden Växjö med hjälp av vilken vi digitalt beskriver den historiska staden Växjö - hur staden har sett ut historiskt fram till hur den kommer att se ut i framtiden. Så vi är igång! 

Vad var det som fick er att välja ArcGIS Urban?

Det var nog en stilla överenskommelse mellan mig och kollegorna att det här sannolikt är programvaran som kommer kunna leverera allt som vi har önskat länge. ArcGIS Urban har alla komponenter och funktioner som vi vill ha och behöver. Vi kommer kunna spara tid och öka värdet av vårt jobb genom hela stadsbyggnadsprocessen - från stadsutvecklingsprojekt, översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och bygglov och ända fram till framtidsscenarion. Dessutom kommer ArcGIS Urban hjälpa kommunen framåt i att på allvar vara digitala och att bli riktigt duktiga på att kommunicera med medborgarna. Det ligger i tiden och vi vill verkligen vara bra på det. 

Skapandet av ett aktivt ”Stadsrum”, i vilket man som medborgare kan engagera sig i sin stad, lämna kommentarer och få svar av oss, har funnits på agendan i 15 år. Fram tills nu har det varit omöjligt för oss att finnas tillgängliga på det sättet, men vi tror att ArcGIS Urban kan lösa detta åt oss och skapa möjligheten att förverkliga vårt Stadsrum.

Växjö har nyligen även valt att komplettera sitt redan befintliga GEOSECMA-system med GEOSECMA Fysisk planering. Vi ser detta som en riktigt bra strategi för att bygga en datadriven digital tvilling i skapandet av en digital samhällsbyggnadsprocess!  


Läs mer om ArcGIS Urban

Läs mer om GEOSECMA Fysisk Planering

Läs mer om vår syn på Datadriven digital tvilling


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.