Vinnare av vår tävling på VA-mässan

Publicerad 2018-10-22

Årets VA-mässa var välbesökt och till vår monter kom fantastiskt många för att titta närmare på GEOSECMA Ledning VA.


Säkra lekplatser i Växjö

Publicerad 2018-10-16

Gungsitsar som är lösa. Stickor och skruvar som sticker ut från träplank. Sittbänkar med trasiga delar. I sommar har media flera gånger rapporterat om slitna och eftersatta kommunala lekplatser runt om i svenska städer.


Flera kommuner väljer GEOSECMA Park och grönyta

Publicerad 2018-10-09

Finspång och Västervik kommun investerar i GEOSECMA Park och grönyta för att kunna bedriva underhåll, planering och analyser.


"Snabbinar" kring Story Map & skötselplan

Publicerad 2018-10-09

Drift och underhåll, strategiska planer, trädinventering och budgetering är viktiga resurser för effektiv förvaltning av kommunala träd och grönytor.


Begränsad support 11-12 oktober

Publicerad 2018-10-08

Den 11-12 oktober har ni begränsad tillgång till vår support. Detta beror på att hela vår supportpersonal är på utbildning för att fortsatt vara de supporthjältar som varje dag hjälper er med era frågor, stora som små. Vår support nås enbart via mejl under dessa dagar.

Gå till våra supportsidor...

Du vet väl om att du kan följa ditt ärende på "Mina ärenden"

Här hittar du våra supportguider som ger svar på många vanliga frågor.

Du har ju också möjlighet att använda hjälpfunktionen i GEOSECMA, där finns en omfattande wiki som är sökbar utifrån område.


Användarföreningens höstmöte 2018

Publicerad 2018-09-20

Den 8 november anordnar GEOSECMA Användarförening sitt årliga användarseminarium i Stockholm. Platsen är traditionsenligt Piperska murens konferenslokaler på Kungsholmen. Anmälningsfunktionen är nu öppen. Läs mer på deras hemsida här...


Växjö och Ånge kommun utökar inom VA

Publicerad 2018-09-10

Ånge och Växjö kommuns VA-avdelningar har båda valt att bredda sitt användande av GEOSECMA for ArcGIS.


Vi är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001

Publicerad 2018-08-31

Vi är väldigt stolta och glada att meddela att S-GROUP Solutions nu har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi har alltid varit ett företag, och en arbetsplats, där miljö och hållbarhetsaspekten genomsyrat alla delar av verksamheten. Att vi nu har ett certifierat miljöledningssystem ger oss möjligheten att fortlöpande förbättra våra miljörelaterade resultat.


Örebro valde GEOSECMA Fysisk planering

Publicerad 2018-08-16

Örebro, en av Sveriges snabbast växande kommuner, och även den kommun som har byggt mest bostäder per capita de senaste åren, har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Boverket ny föreskriftsrätt detaljplanering

Publicerad 2018-08-16

Det händer mycket inom samhällsbyggnadsområdet och det får särskilt stora effekter för detaljplanering där standardiseringen nu ökar.


Ny funktionalitet i "Mina ärenden"

Publicerad 2018-06-29

Du är säkert medveten om att du kan logga in på våra supportsidor för att se status på ditt supportärende och följa hur det handläggs. Nu har vi även adderat möjligheten att se innehållet i våra QIP:ar samt se status på rapporterade hotfixar. Du loggar in på "Mina Ärenden" med din personliga e-postadress samt din organisations kundnummer.


Lantmäteriets roadshow kring Registerkarte-GML – Vi var där!

Publicerad 2018-06-29

Vi på S-GROUP Solutions har under april till juni deltagit på Lantmäteriets elva seminariedagar från Luleå i norr, till Hässleholm i söder. Syftet med denna roadshow var att sprida information kring myndighetens nya utbytesformat för kommunikation med den nationella registerkartan


LVDB och tjänstebaserat datautbyte

Publicerad 2018-05-14

I höst släpper vi stöd för tjänstebaserat datautbyte mellan GEOSECMA LVDB och Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).


Skellefteå väljer GEOSECMA

Publicerad 2018-05-08

Vi välkomnar ännu en kommun in i GEOSECMA-familjen. Skellefteå kommun har valt GEOSECMA för att få en bättre helhetslösning för hantering av kommunal grundinformation såsom fastighetsregister och vägnät. Man väljer också att investera i flera integrationsprodukter för att möjliggöra datautbyte.
Staffanstorp och Kävlinge väljer...

Publicerad 2018-05-08

Vi välkomnar ännu en kommun in i GEOSECMA-familjen. Staffanstorp och Kävlinge kommun har valt GEOSECMA


Knivsta investerar i Fysisk planering

Publicerad 2018-05-08

Knivsta kommun har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Så anpassas GEOSECMA till Svensk Geoprocess

Publicerad 2018-04-19

För att erbjuda våra kunder framtidssäkra lösningar inom kart- och planförsörjning utvecklas GEOSECMA for ArcGIS bl.a. efter myndigheters initiativ, standarder och våra användares behov. Vi på S-GROUP Solutions följer kontinuerligt Svensk Geoprocess och är dessutom aktiva i de forum, som riktar sig till oss som systemleverantör.


Lantmäteriet har kvalificerat oss till...

Publicerad 2018-04-09

S-GROUP Solutions har blivit kvalificerad till, som en av få programvaruleverantörer, att medverka under Lantmäteriets roadshow om myndighetens nya utbytesformat (Registerkarte-GML) för kommunikation med den nationella registerkartan. 


Ny guide - Import av TV-inspektioner

Publicerad 2018-03-27

Vi har tagit fram ett dokument som beskriver de vanligaste felmeddelanden som kan uppstå då det saknas data i källmaterialet, vid import av TV-inspektioner. GEOSECMA följer Svenskt Vattens TV3-format för TV-inspektioner, men ibland saknas data i vissa fält när materialet levereras från utföraren. Detta kan ge uppkomst till olika felmeddelanden vid import. För att göra det enkelt för dig som användare har vi tagit fram en lista med vanliga felmeddelanden, kopplat till vilken data som då saknas.

Klicka här för att ta del av guiden...


Ny guide, import från NVDB

Publicerad 2018-02-21

Vi har tagit fram ett dokument, som beskriver hur ni i LVDB hanterar import från NVDB . Vi visar både hur du genomför en full import, hanterar inkrementell import samt hur du publicerar till en filbaserad geodatabas.

Klicka här för att ta del av guiden...


Ny guide, SMS-utskick via BlueIdea

Publicerad 2018-01-24

Denna beskrivning ger ett arbetsflöde för att skapa en adress-fil inom ett selekterat område i GEOSECMA Web för att sedan läsa in dessa adresser i BlueIdea och därifrån skicka SMS till alla mobilabonnenter på dessa adresser.

Klicka här för att ta del av guiden...


Information kring GDPR

Publicerad 2018-01-19

Den 25 maj 2018 träder den nya allmänna dataskyddsförordningen i kraft. En lagstiftning som stärker individens rättigheter när det kommer till personliga uppgifter och hur dessa ska behandlas. Syftet med den nya förordningen är att skapa ett enhetligt skydd för europeiska medborgare och ersätta nationella regler. Vi på S-GROUP Solutions ser på tillämpningen av den nya förordningen som en självklar del av våra produkter och tjänster, det som vi kallar innovativ trygghet. Det vill säga att vi alltid hjälper våra kunder att efterleva rådande lagstiftning, standarder och regelverk.


Ny guide, Indexering av databaser

Publicerad 2018-01-17

Vi har tagit fram ett dokument, som beskriver hur ni kan förbättra prestandan. Skriptet åtgärdar att spatiala index inte uppdateras korrekt, vilket uppstår då databaser har skapats i äldre SQL-versioner. Vi rekommenderar alla att köra detta script.

Klicka här för att ta del av guiden...


Ny guide, SMS-utskick via UMS

Publicerad 2018-01-16

Denna beskrivning ger ett arbetsflöde för att skapa en adress-fil inom ett selekterat område i GEOSECMA Web för att sedan läsa in dessa adresser i UMS och därifrån skicka SMS till alla mobilabonnenter på dessa adresser.

Klicka här för att ta del av guiden...


Tingsryd investerar i Fysisk planering

Publicerad 2018-01-15

Tingsryds kommun har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Motala valde Fysisk planering

Publicerad 2018-01-10

Motala kommun har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Kalmar väljer Grävtillstånd

Publicerad 2018-01-09

GEOSECMA Grävtillstånd är en av de nyare modulerna inom GEOSECMA for ArcGIS-familjen. Många kommuner har visat intresse för och efterfrågat just denna typ av stöd. Kalmar kommun är nu en av alla kommuner som valt GEOSECMA Grävtillstånd.  


Nytt fastighetsformat - ÖFF 11.20

Publicerad 2018-01-08

Lantmäteriet släppte det nya fastighetsöverföringsformatet ÖFF 11.20 lördagen den 6 januari


Mönsterås valde Fysisk planering

Publicerad 2017-12-06

Mönsterås kommun har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Överkalix investerar i Ledning VA

Publicerad 2017-11-28

Överkalix valde GEOSECMA Ledning VA


Finspång valde GEOSECMA for ArcGIS

Publicerad 2017-11-17

Finspångs kommun valde GEOSECMA for ArcGIS när de upphandlade ett nytt GIS-system.


GEOSECMA anpassas till ÖFF 11.20

Publicerad 2017-11-06

Lantmäteriet släpper i början av januari 2018 version 11.20 av överföringsformatet ÖFF. Förberedelser pågår för att anpassa GEOSECMA for ArcGIS Fastighet till den nya versionen.


Ny guide - Importera och presentera information från Strada.

Publicerad 2017-11-03

Denna guide beskriver hur du importerar och presenterar information från Strada. Klicka här för att ladda ner pdf...


Ulricehamn utökar med GEOSECMA Fastighetsdata

Publicerad 2017-10-31

Med GEOSECMA Fastighetsdata får Ulricehamn ett standardiserat gränssnitt för integration med GEOSECMA Fastighet.


Borgholm utökar med Trafik och LVDB

Publicerad 2017-10-27

Borgholms kommun utökar sitt innehav av GEOSECMA med Trafik och LVDB, fantastiskt kul tycker vi!


Uppsala lanserar ny webbkarta

Publicerad 2017-10-17

I slutet av november lanserade Uppsala sin nya webbkarta. Webbkartan är ett led i införandet av en ny kommungemensam GIS-plattform.


Gör ditt examensarbete hos oss!

Publicerad 2017-10-12

Vi på S-GROUP Solutions letar alltid efter duktiga och inspirerande medarbetare. I det arbetet ser vi examensarbeten som en självklar och viktig del av vår rekrytering. Som student får du möjligheten att komma ut i arbetslivet, använda din teoretiska kunskap i ett praktiskt sammanhang och knyta kontakt med en potentiell arbetsgivare.p>


Karlstad utökar med GEOSECMA Karta & Fysisk planering

Publicerad 2017-10-05

Med GEOSECMA Fysisk planering får Karlstad förutsättningar för att på ett standardiserat sätt kunna digitalisera alla sina detaljplaner och förbereda utvecklingen av karttjänster och e-tjänster för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.


Söderhamn utökar med Belysningsdata

Publicerad 2017-09-29

Söderhamn kommun utökar med GEOSECMA Belysningsdata. Detta ger dem möjligheten att enkelt inventera belysningsstolpar.


Automatisk NVDB-export

Publicerad 2017-09-28

Vi har nu färdigställt den första delen för att stödja tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).


Supporttips - synkronisering NVDB-import

Publicerad 2017-09-28

En ny cirkulationsplats eller ett nytt gatunamn - varje dag sker förändringar ute på vägarna som kräver uppdateringar av kommunens vägnät. 


Helsingborg - BAL förenklar och effektiviserar

Publicerad 2017-09-22

Ta del av vilka effekter Helsingborgs stad har uppnått genom tjänstebaserad uppdatering av byggnader och adresser, mellan dem och Lantmäteriet.


Skara valde GEOSECMA Fysisk planering

Publicerad 2017-09-20

Skara kommun har valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.


Senaste nytt från "Får jag lov?"

Publicerad 2017-09-20

Under augusti samlades ett antal representanter från ”Får jag lov?”, däribland Boverket, S-GROUP Solutions, kommuner och andra systemleverantörer, i Höganäs för ett ”hackathon”, med syfte att testa olika idéer.


Undersökning - Digitalisera detaljplaner

Publicerad 2017-09-19

Just nu genomför vi en undersökning för att kartlägga hur långt kommuner har kommit i sin digitalisering av detaljplaner och vilka utmaningar och möjligheter ni står inför.


Motala & Jokkmokk väljer Ledning VA

Publicerad 2017-09-12

Flera svenska kommuner väljer GEOSECMA Ledning VA för dokumentation, analyser samt drift och underhåll inom VA-verksamheten.


Gröna analyser skapar hållbarhet

Publicerad 2017-09-12

Med kombinationen av GEOSECMA & ArcGIS har du stöd hela vägen, från analyser, t.ex. ekosystemsanalyser, tillgänglighetsanalyser, nätverksanalyser, ta fram ett resultat, visualisera för att sedan förflytta det hela sträckan ut i den dagliga driften.


Digitalisering - Hur gjorde Höganäs?

Publicerad 2017-09-06

I denna artikel får du ta del av Höganäs kommuns erfarenheter, tankar och arbete hur man formar den digitala staden och skapar en kommungeografisk samarbetsplattform som kommer medborgaren och verksamheten till nytta.


Svenskt Vattens Hållbarhetsindex

Publicerad 2017-09-06

Svenskt Vatten har nu öppnat sin årliga undersökning ”Hållbarhetsindex 2017”. Kommuner och VA-bolag kan delta genom att logga in i VASS.


GEOSECMA Lantmäteri används av allt fler

Publicerad 2017-08-29

Alla kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) har möjlighet att använda sig av Lantmäteriets handläggningsstöd ”Utsikten” inom fastighetsbildningsområdet.


Flen investerar i GEOSECMA

Publicerad 2017-08-29

När Flen kommun upphandlade ett nytt modernt GIS-system, inklusive grundmoduler så som Befolkning, Fastighet och LVDB, för att möjliggöra en kommungeografisk sammarbetsplattform föll valet på GEOSECMA for ArcGIS.


Ny release i höst

Publicerad 2017-08-29

I höst släpps ett service pack till GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1. Den nya versionen innehåller flera produktnyheter och förbättringar.


Lantmäteriets film från Society Hack 2017

Publicerad 2017-08-22

I juli så deltog vi på S-GROUP Solutions i Lantmäteriets Society hack under Almedalsveckan. Syftet var att diskutera lösningar för att nå fram till en smartare samhällsbyggnadsprocess.


Karlskrona väljer Grävtillstånd

Publicerad 2017-06-28

GEOSECMA Grävtillstånd är en av de nyare modulerna inom GEOSECMA for ArcGIS-familjen. Många kommuner har visat intresse för och efterfrågat denna typ av stöd. Karlskrona kommun är en av alla kommuner som valt GEOSECMA Grävtillstånd.  


Fysisk planering myndighetsanpassas

Publicerad 2017-06-21

GEOSECMA Fysisk planering anpassas enligt Boverkets rekommendation.


Vingåker investerar i GEOSECMA

Publicerad 2017-06-20

GEOSECMA-familjen har nu utökats med Vingåkers kommun, som valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för kart- och planförsörjning.


Supporten tipsar om lathundar

Publicerad 2017-06-20

Ladda ned supportguider som beskriver förslag på arbetsflöden i GEOSECMA for ArcGIS.


Kunder nöjda med plattformsbyte

Publicerad 2017-06-02

Den nya versionen skapar ytterligare värde i era olika verksamheter, och bidrar till att fortsatt digitalisera, effektivisera och framtidssäkra kommunal infrastruktur.


Lantmäteriet uppdaterar Adress i BAL

Publicerad 2017-06-01

Lantmäteriet gör en förändring i sitt gränssnitt för tjänstebaserad uppdatering av BAL som berör Adress.


GEOSECMA Grävtillstånd vidareutvecklas

Publicerad 2017-05-31

Vår första modul med inbyggd e-tjänst, GEOSECMA Grävtillstånd, lanserades för drygt ett halvår sedan. Nu förbättrar vi modulens arbetsflöden ytterligare!


Vi förstärker inom Kommunalteknik

Publicerad 2017-05-30

Vi växer så det knakar och fyller på med ytterligare kollegor. Kanske har du redan mött Anja Tuomaala, som är vårt senaste tillskott till Leveransteamet? Hon är specialist inom Gaturummet och kommer att jobba med GEOSECMA for ArcGIS-modulerna Gata, Trafik, Vägmärke, Belysning och Grävtillstånd.


Orust utökar med GEOSECMA Belysning

Publicerad 2017-05-25

Orust kommun investerar i GEOSECMA Belysning och Belysningsdata. Detta ger dem möjligheten att löpande förvalta och planera underhåll, samt enkelt inventera belysningsstolpar.


Standard för VA-driftstörningar

Publicerad 2017-05-24


Ny Film - Ändringsplaner i Fysisk planering

Publicerad 2017-05-22

Vi har tagit fram en film som visar hur man gör ändringsplaner i GEOSECMA Fysisk planering.


Piteå investerar i GEOSECMA

Publicerad 2017-05-19

GEOSECMA-familjen har nu utökats med Piteå kommun, som valt GEOSECMA Fysisk planering, Karta och DWG/DXF som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering.   


Arjeplog och Sotenäs nyinvesterar

Publicerad 2017-05-11

Våra kunder kompletterar vanligtvis sin GEOSECMA-lösning löpande. Nyligen utökade Arjeplogs kommun med GEOSECMA - KIR och Sotenäs kommun med GEOSECMA Fastighetsdata.


Vi arbetar vidare inom "Får jag lov"

Publicerad 2017-05-10

Boverkets initiativ för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocesser är något som vi på S-GROUP Solutions är väldigt aktiva inom. Men vad är vår del inom projektet, och vad händer just nu?


Lidköping väljer GEOSECMA Park...

Publicerad 2017-05-09

Lidköping Kommun investerar i GEOSECMA Park och grönyta för att kunna bedriva underhåll, planering och analyser.


Digitalt cykelnät

Publicerad 2017-05-08

Cykelnät ingår, förutom vägnät, som en obligatorisk del i den nationella vägdatabasen (NVDB) medan gångnätet fortfarande är frivilligt att lägga in.


NVDB:s datakataloger ändras

Publicerad 2017-05-07

Trafikverket har genomfört förändringar av företeelsetypen "bärighet" i NVDB (Nationell Vägdatabas). Man har även lagt till en ny attributtyp "refugpassage" i GCM-passage. Dessa förändringar träder i kraft i NVDB:s datakataloger den 16 maj.


Surahammar väljer GEOSECMA

Publicerad 2017-05-02

Vi välkomnar ännu en kommun in i GEOSECMA-familjen. Surahammar kommun har valt GEOSECMA


Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1

Publicerad 2017-05-02

GEOSECMA for ArcGIS 10.4.1 är den version där GEOSECMA lyfts till ArcGIS-plattformen 10.4.1


Motala kommun utökar med Ledning VA

Publicerad 2017-05-01

Motala kommun kompletterar nu med GEOSECMA-modulen Ledning VA.


Höganäs visualiserar i 3D

Publicerad 2017-05-01

Höganäs kommun visualiserar i 3D. Genom att åskådliggöra kommunen med en webbscen i ArcGIS-online, med hjälp av grunddata från GEOSECMA Fysisk planering och flygfoto skapar de en bättre medborgardialog. Digitalisering i svenska kommuner.


Geokalkyl för planering och bebyggelse i tidiga skeden

Publicerad 2017-04-28

Med verktyget Geokalkyl, som förvaltas av den statliga myndigheten SGI (Statens Geotekniska Institut), kan användaren jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma planområde.


Trelleborg och Klippan väljer...

Publicerad 2017-04-27

Trelleborg och Klippan investerar i GEOSECMA Ledning VA data och Collector for ArcGIS för att samla in och redigera data i fält.


Rapport från "Rörnät och Klimat 2017"

Publicerad 2017-04-27

Kanske var du på "Rörnät och Klimat 2017" och besökte oss i utställningen där vi pratade GEOSECMA Ledning VA, drift och underhåll, tillskottsvatten, analyser av VA-nätet?


Låt oss fundera på grön infrastruktur

Publicerad 2017-04-11

Det övergripande temat för Kartdagarna 2017 i år var hur vi möter samhällsutmaningarna. Jessica Svännel pratade om vikten av att få in skötsel av park och grönytor i en hållbar stad.


Användarföreningen på besök

Publicerad 2017-04-07

GEOSECMA Användarförenings styrelse har haft sitt årliga besök hos oss på Karlskronakontoret - ett trevligt och lärorikt möte.


Lediga tjänster - vill du jobba hos oss?

Publicerad 2017-04-05

Vi växer och behöver fler medarbetare!


Jokkmokk utökar med Ledning VA

Publicerad 2017-04-01

Jokkmokk kommun kompletterar nu med GEOSECMA-modulen Ledning VA.


Vårgårda väljer GEOSECMA

Publicerad 2017-03-28

Vi välkomnar ännu en kommun in i GEOSECMA-familjen. Vårgårda kommun har valt GEOSECMA för att få en bättre helhetslösning för hantering av kommunal grundinformation såsom fastighetsregister, befolkningsuppgifter, vägnät, kartproduktion och datautbyte


Supporttips Geodatasamverkan

Publicerad 2017-03-28

Visste du att vid inträde i Geodatasamverkan medföljer inte WMS-tjänster med automatik?


Partille satsar på kart- och planförsörjning

Publicerad 2017-03-21

Partille valde GEOSECMA Karta.


GEOSECMA stödjer Svensk geoprocess

Publicerad 2017-03-21

Vi på S-GROUP Solutions har noga följt Svensk geoprocess arbete och anpassat GEOSECMA efter projektets rekommendationer. Titta på vår film för att se hur resultatet från Svensk geoprocess implementerats i GEOSECMA


Hudiksvall väljer Grävtillstånd

Publicerad 2017-03-14

GEOSECMA Grävtillstånd är en helt ny modul i GEOSECMA for ArcGIS-familjen. Många kommuner har visat intresse för och efterfrågat denna typ av stöd. Hudiksvall kommun är en av alla kommuner som valt GEOSECMA Grävtillstånd.  


Nytt branschråd för trafikföreskrifter

Publicerad 2017-03-14

Transportstyrelsen har bjudit in olika intressenter, däribland S-GROUP Solutions, till ett Branschråd för STFS (Svensk Trafikföreskriftsamling).


Digital Planbestämmelsekatalog

Publicerad 2017-03-08

Digitalisering och tillgängliga geodata är ett högaktuellt ämne och många av våra kunder jobbar hårt med att digitalisera sina detaljplaner.


Fysisk planering på agendan

Publicerad 2017-03-07

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett innehållsrikt program för de som arbetar med fysisk planering och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Jokkmokks kommun väljer GEOSECMA

Publicerad 2017-03-07

GEOSECMA-familjen har nu utökats med Jokkmokks kommun, som valt GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering


Stort intresse för VA på konferens

Publicerad 2017-03-02

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett späckat innehåll för de som arbetar med VA-frågor och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Karttjänst visar grundvattennivåer

Publicerad 2017-03-01

Vattenförsörjningen är i farozonen i sommar, precis som föregående år, på grund av låga grundvattennivåer på flera håll i Sverige.


Karlskrona utökar sitt GEOSECMA-innehav

Publicerad 2017-03-01

Karlskrona kompletterar nu med flera GEOSECMA-moduler såsom Vägmärkesdata, Fastighetsdata samt Ledning VA data.  


Sök pengar - digitalt samhällsbyggande

Publicerad 2017-02-22

Inom ramen för ”Smart Built Environment”, som drivs av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, är det nu möjligt för kommuner att söka finansiering.


Kartförsörjning i fokus

Publicerad 2017-02-22

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett innehållsrikt program för de som arbetar med kartförsörjning och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Vi hjälper dig med VASS-rapportering

Publicerad 2017-02-22

Arbetar du med att ta fram underlag till VA-branschens statistiksystem VASS och skulle vilja förenkla hanteringen?


Möt oss för att prata VA-frågor

Publicerad 2017-02-21

Träffa S-GROUP Solutions på Svenskt Vattens arrangemang "Rörnät och Klimat" den 29-30 mars i Malmö!


Gaturummet i fokus

Publicerad 2017-02-20

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett späckat innehåll för de som arbetar med gaturummet och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Kalmar satsar på detaljplanering

Publicerad 2017-02-16

Det händer mycket inom området detaljplanering. Boverket och Lantmäteriet driver t.ex. projekt som "Får jag lov" samt "Digitalt först"där digitalisering samt snabbare och enklare handläggning av bygglov står i fokus. 


GIS på agendan

Publicerad 2017-02-16

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett innehållsrikt program för de som arbetar med GIS och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Nu visar vi kart- och planförsörjning

Publicerad 2017-02-15

Möt S-GROUP Solutions på Kartdagarna den 28-30 mars i Örebro! Vi visar hur GEOSECMA for ArcGIS stödjer digitalisering, e-tjänster, datautbyte samt en snabbare och enklare plan- och bygglovsprocess. 


Grönstruktur uppskattat ämne på GA17

Publicerad 2017-02-10

Årets GEOSECMA-dagar, som arrangerades i Malmö den 7-8 februari, bjöd på ett späckat innehåll för de som arbetar med kommunal grönstruktur och det var glädjande att se så många kunder på plats.


Årets användarkonferens slog rekord!

Publicerad 2017-02-09

Årets GEOSECMA Användarkonferens lockade rekordstort antal deltagare. Det var glädjande att se så många besökare på plats. Med föreläsningar från kommunrepresentanter, myndigheter, utställare och egen personal bjöds besökare på ett fullspäckat program.


Uppsala valde GEOSECMA for ArcGIS

Publicerad 2017-01-25

Våren 2016 upphandlade Uppsala kommun en ny GIS-plattform. Valet föll på ArcGIS som teknisk plattform och GEOSECMA som verksamhetssystem.


Stor efterfrågan på Grävtillstånd

Publicerad 2017-01-22

Allt fler kommuner väljer nu GEOSECMA Grävtillstånd. Senast ut är Helsingborg stad, Klippan, Höganäs och Höör.


Toppbetyg till GEOSECMA-kommuner

Publicerad 2017-01-19

Nyligen publicerade SKL resultatet av "Kritik på Teknik 2016". Rapporten lyfter fram 10 kommuner som sammantaget har störst andel nöjda invånare.


Intryck från Transportforum 2017

Publicerad 2017-01-12

S-GROUP Solutions deltog vid Transportform 2017, som arrangerades av Statens väg- och transportforskningsinstitut den 10-11 januari. Den röda tråden under konferensen var hållbarhet, stadens tillgänglighet och digitalisering.


Grönstruktur i fokus

Publicerad 2017-01-12

Drift och underhåll, strategiska planer, trädinventering och budgetering är viktiga resurser för effektiv förvaltning av kommunala träd och grönytor.


Motala först ut med Grävtillstånd

Publicerad 2016-12-30

GEOSECMA Grävtillstånd är en helt ny modul i GEOSECMA for ArcGIS-familjen. Många kommuner har visat intresse för och efterfrågat denna typ av stöd. Motala kommun är en av de första kommunerna som valt GEOSECMA Grävtillstånd.  


Malmö valde GEOSECMA Karta

Publicerad 2016-12-30GEOSECMA är anpassad för 2017-års fastighetsinformation

Publicerad 2016-12-28

Modulen GEOSECMA Fastighet är redan anpassad för 2017-års fastighetsinformation från Lantmäteriet.


Årets julgåva går till UNICEF

Publicerad 2016-12-13

S-GROUP Solutions julgåva går i år till UNICEF och deras arbete för världens barn.


Nya möjligheter i GEOSECMA Ledning VA genom företagssamarbete

Publicerad 2016-12-01

S-GROUP Solutions har ingått ett samarbete med företaget Idus, som är ett produktbolag med inriktning på drift- och underhållssystem. Det innebär att kunder som har GEOSECMA Ledning VA får en totallösning.


FAQ-filmer för GEOSECMA Karta

Publicerad 2016-11-15

Supporten får många frågor om BAL-funktionaliteten i GEOSECMA Karta. Därför har vi tagit fram FAQ-filmer för att hjälpa våra användare hur man skapar byggnadsdel, delar sammansatt byggnad samt anger olika noggrannhet för olika delar av sammansatt byggnad.


Vinnare av vår tävling på VA-mässan

Publicerad 2016-10-17

Årets VA-mässa var välbesökt och till vår monter kom fantastiskt många för att titta närmare på GEOSECMA Ledning VA.


Nu släpper vi GEOSECMA Grävtillstånd

Publicerad 2016-10-03

GEOSECMA Grävtillstånd är ett webbaserat programvarustöd för att hantera arbetsprocesser för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse. Se vår film där vi presenterar den nya modulen.


Hotfix tillgänglig för GEOSECMA 10.3 SP4

Publicerad 2016-06-30

Nu finns en hotfix tillgänglig med rättningar för GEOSECMA for ArcGIS 10.3 service pack 4.


Lekplatser - en kostnad eller tillgång?

Publicerad 2016-06-15

Istället för att se lekparker som en kostnadspost bör kommuner se dem som en potential som kan bidra till hållbar stadsutveckling.


Följ ditt supportärende på webben

Publicerad 2016-06-07

Vi har nu förbättrat möjligheterna att se status på ditt supportärende och följa hur det handläggs.


Hur säkra är lekplatserna i din kommun?

Publicerad 2016-05-26

Konsumentverket och Boverket har undersökt 26 lekplatser i fem svenska kommuner. Mer än 500 säkerhetsbrister upptäcktes. Med GEOSECMA kan du skapa kontroll över säkerheten på kommunens lekplatser.


Nyttja höjddata i GEOSECMA

Publicerad 2016-05-26

Nytt projektstöd - generera höjdkurvor och nyttja höjddata från Nationell Höjdmodell


När är lägenhetsinfo tillgänglig i BAL?

Publicerad 2016-05-19

Lantmäteriets tjänstebaserade uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter (BAL) innehåller i dagsläget inte lägenhetsinformation. När kommer GEOSECMA Karta att stödja även detta?


Västervik valde GEOSECMA Fysisk planering

Publicerad 2016-04-29

GEOSECMA Karta fanns redan i organisationen och snart såg planavdelningen fördelarna med att även framställa detaljplanerna i GEOSECMA. Den inbyggda Planbestämmelsedatabasen blir en tillgång även för bygglovshanteringen.


Trelleborg köper GEOSECMA Fastighetsdata

Publicerad 2016-04-15

Med GEOSECMA Fastighetsdata får Trelleborgs kommun ett standardiserat gränssnitt för integration mellan GEOSECMA Fastighet och andra förekommande verksamhetssystem än GEOSECMA.


Ny release - GEOSECMA 10.3 SP4

Publicerad 2016-04-06

Nu släpper vi GEOSECMA 10.3 service pack 4 - en version som vi starkt rekommenderar att ni installerar. Versionen innehåller både ny funktionalitet och ett stort antal förbättringar som är efterfrågade, men som även är viktiga för systemets prestanda!


Tidaholm hanterar datautbyte med GEOSECMA

Publicerad 2016-03-24

I Tidaholm arbetar man med olika programvaror och skilda filformat vilket innebär att man har behov av att byta information med varandra, både inom kommunen och med andra externa aktörer. Med GEOSECMA-modulen DWG/DXF får kommun ett säkert datautbyte utan hinder.


Reviderad detaljplanestandard och ny planbestämmelsekatalog från Boverket

Publicerad 2016-03-09

Det händer mycket inom detaljplaneområdet just nu! Reviderad standard och ny planbestämmelsekatalog från Boverket. Hur påverkar det GEOSECMA Fysisk planering?


Trelleborg jagar tungmetaller med GEOSECMA för en hållbar miljö

Publicerad 2016-03-08

Med GEOSECMA och ArcGIS som verktyg arbetar Trelleborg med uppströmsarbete för att spåra tungmetaller. När farliga ämnen som kadmium, zink och bly upptäcks i reningsverket då börjar detektivarbetet med att finna källan.


Automatisk NVDB-import

Publicerad 2016-03-03

Högre kvalitet på LVDB-data och enklare administration är några effekter av nyheter som är på gång i GEOSECMA LVDB.


Stora förväntningar på nytt programvarustöd

Publicerad 2016-03-02

S-GROUP Solutions utvecklar ett nytt programvarustöd för hantering av grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. Det nya stödet kommer att vara helt webbaserat och fungera även i surfplattan. Det innebär att ledningsägaren, entreprenören eller privatpersonen enkelt kan fylla i sin ansökan via webben och kontinuerligt följa sitt aktuella ärende. 


Nu ska det bli fart på bostadsbyggandet – Lantmäteriet blir utvecklingsmyndighet

Publicerad 2016-02-24

Lantmäteriet har fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket verka för ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”. Syftet är att det ska gå snabbare, bli enklare och billigare att planera för nya bostäder genom att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation.


Varbergs kommun köper GEOSECMA Fastighetsdata

Publicerad 2016-02-22

Med GEOSECMA Fastighetsdata får Varberg ett standardiserat gränssnitt för integration mellan GEOSECMA Fastighet och andra förekommande verksamhetssystem än GEOSECMA.


Dala Vatten och Avfall AB köper GEOSECMA Fastighetsdata

Publicerad 2016-02-22

Med GEOSECMA Fastighetsdata får Dala Vatten och Avfall AB ett standardiserat gränssnitt för integration mellan GEOSECMA Fastighet och andra förekommande verksamhetssystem än GEOSECMA.


Karlskrona valde GEOSECMA for ArcGIS för sin parkverksamhet

Publicerad 2016-02-18

Karlskrona kommun har nu även sitt verksamhetsstöd för park i GEOSECMA for ArcGIS. Med GEOSECMA Park och grönyta får de ett program för att hantera allt ifrån planering, analyser och kostnadshantering till underhåll, trädinventering och lekplatsbesiktning.


Digitalisering och geodata – Lantmäteriet har siktet inställt på framtiden

Publicerad 2016-02-17

På GEOSECMA användarkonferens pratade Anders Sandin, divisionschef för Geodatadivisionen om Lantmäteriets framtidsplaner inom digitalisering och geodata. 


Utökat stöd för sammansatta byggnader i BAL - GEOSECMA Karta

Publicerad 2016-02-17

Under våren släpps en ny version av GEOSECMA Karta, som innehåller utökat stöd för hantering av sammansatta byggnader, d.v.s. byggnader som består av flera byggnadsdelar.


Symbolbibliotek baserad på Svenskt Vattens P109 finns nu för nedladdning

Publicerad 2016-02-15

Svenskt Vattens publikation P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, är nu fastställd. Vi har därför skapat ett symbolbibliotek baserat på de rekommendationer.


Envomap och GEOSECMA samverkar i jakten på miljöfarliga ämnen

Publicerad 2016-02-15

Vilka företag finns det som arbetar med miljöfarliga ämnen? Var ligger de rent geografiskt? Vilka företag kan ha orsakat att det kommer in miljöfarliga ämnen i reningsverket? 


Supporten så funkar det

Publicerad 2016-02-15

Du som kund har rätt till användningssupport under förutsättning att du har ett gällande supportavtal eller ett annat avtal där support ingår. Vad menas med användningssupport då?


Anpassningen av GEOSECMA till nya ÖFF 11.10

Publicerad 2016-02-11

Vi vill göra ett förtydligande avseende den information vi tidigare har skickat ut om anpassningen av GEOSECMA Fastighet till nya ÖFF 11.10.


Avloppen i Gävle avslöjade ökat kokainanvändande

Publicerad 2016-02-08

En gemensam lägesbild möjliggör samverkan mellan Socialförvaltningen på Gävle kommun och VA-bolaget Gästrike Vatten. Ett samarbete som innebär att man lyckats kartlägga vilka droger som förekommer i staden genom prover på avloppsvattnet.  Arbetet har gett VA-bolaget en bättre koll på vad som faktiskt kommer både in och ut ur reningsverken i form av droger. Och socialförvaltningen kan nu stå bättre rustad i sitt arbete mot droger. 


Digitalisering och samverkan i fokus på #GA16

Publicerad 2016-02-04

GEOSECMA Användarkonferens samlade i år över 300 personer från kommuner, organisationer och myndigheter. Inspiration och lära sig mer om de produkter man dagligen arbetar med är några anledningar till varför besökarna kommer.


Upplands-Bro får ett säkert datautbyte med GEOSECMA DWG/DXF

Publicerad 2016-02-02

I Upplands-Bro arbetar man med olika programvaror och skilda filformat vilket innebär att man har behov av att byta information med varandra, både inom kommunen och med andra externa aktörer. Med GEOSECMA-modulen DWG/DXF hanteras datautbyte utan hinder.


GEOSECMA är nu anpassat för nya ÖFF 11.10

Publicerad 2016-02-01

Modulen GEOSECMA for ArcGIS Fastighet är nu anpassad till Lantmäteriets nya version 11.10 av överföringsformatet ÖFF.


Svenljunga kommun köper GEOSECMA Fastighetsdata

Publicerad 2016-01-29

Med GEOSECMA Fastighetsdata får Svenljunga ett standardiserat gränssnitt för integration mellan GEOSECMA Fastighet och andra förekommande verksamhetssystem än GEOSECMA.


Webbaserat stöd för Grävtillstånd och Trafikanordningsplan

Publicerad 2016-01-27

S-GROUP Solutions påbörjar utveckling av nytt programvarustöd för att hantera Grävtillstånd, det vill säga tillstånd som krävs då man gräver i kommunal mark. Även trafikanordningsplaner, markupplåtelse och fakturaunderlag kommer att hanteras i arbetsflödet.


Hjälpen uppdaterad

Publicerad 2015-12-10

Vi har uppdaterat hjälpen i GEOSECMA med information om hur man kan hantera WMS-tjänster i GEOSECMA efter service pack 2.


Vellinge kommun utökar med Trafik och LVDB

Publicerad 2015-12-10

Sedan tidigare arbetar Vellinge kommun i flera av GEOSECMAs verksamhetsmoduler, till exempel Fysisk planering för hantering av detaljplaner, och Ledning VA för komplett hantering av sin VA-verksamhet. Nu har man valt att bygga vidare på sin ArcGIS-plattform med modulerna Trafik och LVDB.


Färgelanda kommun valde GEOSECMA

Publicerad 2015-12-04

När Färgelanda kommun upphandlade ett nytt modernt GIS-system för både intern och extern användning, föll valet på GEOSECMA.


Sverige står redo för 173 000 nya bostäder

Publicerad 2015-12-03

I alla fall om man räknar till potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Det visar en enkät undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. 


Klimatanpassning vid nybyggnation

Publicerad 2015-11-23

Det blir allt viktigare för svenska kommuner att tänka på klimatförändringarnas påverkan vid nybyggnation och stadsplanering. Därför ger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ut tips och råd för kommuner som arbetar med dessa frågor.


Geodatasamverkan växer, allt fler kommuner går med

Publicerad 2015-11-19

Allt fler kommuner väljer att gå med i Geodatasamverkan, idag är 209 kommuner medlemmar, det berättade Lantmäteriet på de kommunala lantmäteridagarna i Stockholm som gick av stapeln 18-19 november.


7000 ton skräp hamnar i avloppen

Publicerad 2015-11-19

9 av 10 svenskar är överens – endast kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner i toaletten. Allt annat skräp är oacceptabelt, det visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram i samband med internationella Världstoalettdagen 19 november. Trots det hamnar årligen 7 000 ton skräp i våra avlopp.


Nu byter ArcCadastre namn till GEOSECMA Lantmäteri

Publicerad 2015-11-19

Namnbytet är den enda förändringen som berör produkten och träder ikraft den 1 december 2015 men kommer att synliggöras i programvaran i samband med första release 2016


Exploatörer missnöjda med handläggningstiden för bygglov

Publicerad 2015-11-17

2/3 av landets kommuner får dåliga betyg av företag som söker bygglov för exempelvis nyetablering. Det är framförallt långa handläggningstider som drar ner betyget. Det här visar en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL som presenteras i rapporten Öppna jämförelse Företagsklimat 2015 – en servicemätning av kommunerna myndighetsutövning.


Bättre avloppsvatten och slam med uppströmsarbete

Publicerad 2015-11-10

I en rapport från Svenskt vatten beskriv miljöinsatser som landets 40 revaq-anslutna reningsverk* har bidragit med under 2014. Genom att förbättra kvaliteten på avloppsvatten och slam så kan viktiga resurser som mull och näringsämnen återanvändas istället för att förloras i förbränning.


Vi syns på ARKAD

Publicerad 2015-11-10

Den här veckan besöker vi ARKAD på Lunds tekniska högskola. En mässa där LTH-studenterna har möjlighet att träffa blivande arbetsgivare, men där också blivande arbetsgivare har en chans att ta pulsen på studenterna.


Supporten har förstärkts ytterligare

Publicerad 2015-11-09

Sen ett par veckor har en ny röst svarat när ni ringt till supporten, vi välkomnar Gustav Wallner till supporten. Gustav har en masterexamen i naturgeografi med GIS-inriktning. Och nu är han laddad för att hjälpa er när ni behöver stöd.


Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Publicerad 2015-11-06

Plan-och bygglagen ändras den 1 januari 2016. Då får regeringen möjlighet att införa tidsgränser för kommunernas handläggningstid av ärenden som inte kräver bygglov. Det här efter att riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra plan- och bygglagen.


Hotfix - GEOSECMA for ArcGIS 10.3

Publicerad 2015-11-05

Vi arbetar intensivt med att rätta samt verifiera korrigeringar i den senaste versionen av GEOSECMA (10.3).


Helsingborg blev Sveriges IT-kommun 2015

Publicerad 2015-11-04

Just nu pågår Kvalitetsmässan i Göteborg med temat svenska utmaningar. Under konferensen delades utmärkelsen Sveriges IT-kommun ut. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Digitaliseringskommissionen, VINNOVA samt IT & Telekomföretagen. En utmärkelse som delas ut vartannat år och i år hamnade priset i GEOSECMA-kommunen Helsingborg.


BAL utökas med adresser

Publicerad 2015-11-03

GEOSECMA Karta och BAL-funktionaliteten kompletteras med stöd för adresser! Dubbelarbete försvinner och ständigt aktuell information är några av vinsterna.


Bergs kommun valde GEOSECMA

Publicerad 2015-10-30

När Bergs kommun tittade på ett nytt modernt GIS-system för både intern och extern användning, föll valet på GEOSECMA. Den webblösning de nu får kommer att hantera både karta, fastighetsinformation, befolkningsdata och ärenden.


SKL vill att Riksarkivet får ett större ansvar för att stötta kommuner i digitaliseringen

Publicerad 2015-10-30

Att lagra pappersinformation är något svenska kommuner och myndigheter är duktiga på, enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Men när det gäller arkivering av den digitala informationen som finns är risken stor att information kommer att gå förlorad, menar SKL i en framställan till regeringen.


Sveriges godaste vatten finns i Bromölla

Publicerad 2015-10-22

Svenskt Vattens kranvattentävlingen 2015 är nu avgjord. Med omdömet ”Klockrent med en uppiggande, porlande känsla. Ett riktigt lyxvatten. Gnistrande rent och friskt, men ändå smakfullt med karaktär. Ett vatten som andas hälsa och välbefinnande”, så stod Bromölla som vinnare.


GEOSECMA Karta anpassas till myndighetsförändring

Publicerad 2015-10-07

Lantmäteriet introducerar en förändring av myndighetens kommunikationsgränssnitt för tjänstebaserat datautbyte (BAL) den 28 november. Därför kommer vi vid denna tidpunkt att tillhandahålla en uppdaterad version av GEOSECMA Karta som stödjer Lantmäteriets förändring. För dig som använder funktionen BAL innebär det att en ny version av GEOSECMA Karta behöver installeras.


GEOSECMA anpassas till ÖFF 11.10

Publicerad 2015-10-06

Lantmäteriet släpper i början av januari 2016 version 11.10 av överföringsformatet ÖFF. Förberedelser pågår för att anpassa GEOSECMA for ArcGIS Fastighet till den nya versionen.


GEOSECMA & ArcCadastre kunder med i topp bland Sveriges tillväxtkommuner

Publicerad 2015-10-06

Lessebo, Karlskrona och Hammarö hittar man i topp tio på listan över tillväxtkommuner i Sverige. Listan över alla kommuners placeringar är framtagen av intresseorganisation Företagarna och UC. Listan är en del av årets företagarkommuner där lokal tillväxt mäts och presenteras i rapporten "Uthållig Tillväxtrankning".


Nytt lagförslag för att snabba på byggandet

Publicerad 2015-10-06

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att länsstyrelsen ska tas bort som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Det skulle förkorta byggstartstiden med 3-4 månader, enligt regeringens förslag.


Svedala satsar vidare på GEOSECMA

Publicerad 2015-09-28

Svedala arbetar idag i flera GEOSECMA – moduler men för att få ett än mer komplett system har de nu valt att dessutom utöka med GEOSECMA Trafik.


Höör utökar med GEOSECMA Trafik

Publicerad 2015-09-28

Sedan tidigare har Höörs kommun arbetat i flertalet GEOSECMA – moduler, däribland fysisk planering, karta, park och grönyta m.fl. Nu har man dessutom valt att fylla på GIS-pusslet med ytterligare en pusselbit – nämligen GEOSECMA Trafik.


Skyfallsproblematik och tillskottsvatten

Publicerad 0001-01-01

S-GROUP Solutions deltog vid Svenskt Vattens "Rörnät och Klimat" där skyfallsproblematik och tillskottsvatten var aktuella teman. Hur kan GEOSECMA Ledning VA bidra till långsiktig hållbar dagvattenhantering?


Ny version GEOSECMA Lantmäteri (f.d. ArcCadastre)

Publicerad 0001-01-01

Nu finns en ny version av GEOSECMA Lantmäteri (f.d. ArcCadastre) tillgänglig att beställa.


Publicerad 0001-01-01


Publicerad 0001-01-01


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.