Vi medverkar på Position 2030!

Digitalt samhällsbyggande, hållbar stadsplanering samt standardiserade och automatiserade informationsflöden är bara några av de områden som är i fokus på "Position 2030" den 19-20 mars på Kistamässan. Kom och besök oss i utställningen:

Dag 1 - 19/3

Kom och se hur vi hanterar digitala detalj- och översiktsplaner! Vi visar bl.a.:

  • konstruktion av planer enligt standard
  • tolkning och digitalisering av äldre planer
  • nya tidens planmosaik i planbestämmelsedatabas
Dag 2 - 20/3

Digital samhällsbyggnadsprocess är temat i vår monter den andra dagen. Kom förbi och diskutera:

  • GIS och kommungeografisk samarbetsplattform som byggstenar i digital samhällsbyggnadsprocess
  • aktivt medborgarskap med hjälp av 3D, drönare, AR, och VR
Lantmäteriets föreläsning om nationell plattform för geodataaccess (kl. 13.00 - 14.30 den 20/3)

Du möter oss även i Lantmäteriets diskussionspass där man lyfter fram resultatet av den POC, proof of concept, för digitala detaljplaner som Lantmäteriet har genomfört. S-GROUP Solutions har varit en del av detta arbete. I denna session medverkar även vi och berättar mer om hur vårt förslag till proof of concept ser ut.

Dessutom deltar vi i paneldebatten "Näringslivets perspektiv på och bidrag till en digital samhällsbyggnadsprocess" som hålls mellan kl. 10.15 - 12.00 den 20/3.

TILL POSITION 2030


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.