Vi medverkar på Position 2030!

Vi tar position för ett digitalt samhällsbyggande! 19-20 mars så hittar du oss på Kistamässan i Stockholm för att visa på våra lösningar inom digitalt samhällsbyggande. För med vår programvara, GEOSECMA for ArcGIS, erbjuder vi möjlighet till en samordnad och komplett digital samhällsbyggnadsprocess där alla intressenter - kommun, byggherrar, företag och andra - får tillgång till all relevant information digitalt. Dessutom på ett användarvänligt sätt som med automatik följer rådande standarder och regler. Effekten blir att processen från idé till färdig byggnad blir snabbare, enklare, och samtidigt mer kostnadseffektiv samt kontrollerad! Bilden här nedanför illustrerar de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen. Låt oss förklara hur vår lösning jackar in i de olika delarna i flödet.

Läs mer här...


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.