FRAMTIDENS BYGGLOVSHANTERING

Är du intresserad av hur man löser framtidens bygglovshantering och vilka som arbetar på lösningen just nu? 

Klicka på länken för att få veta mer. 

KOMMUNGEOGRAFISK SAMARBETSPLATTFORM

Med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare kan vi knyta samman alla kunskapsområden i den kommunala världen till det vi kallar en Kommungeografisk Samarbetsplattform. Det kan liknas vid ett intranät där all information som rör kommunens verksamhet samlas.